Arbejdsfastholdelse

Fastholdelse af syge medarbejdere

Alle kan blive syge eller befinde sig i en livssituation, der gør det vanskeligt at yde den fulde indsats på arbejdspladsen. Undersøgelser viser, at en tidlig og målrettet indsats i et sygdomsforløb forkorter og øger mulighederne for en hurtig tilbagevenden til jobbet.

Derfor er det en god ide tidligt i sygdomsforløbet at gå i dialog med den sygemeldte om, hvordan medarbejderen kan vende tilbage til sit job. På den måde bevarer virksomheden en god medarbejder, fastholder kompetencer og skaber et godt arbejdsmiljø.

Jobcenter Gladsaxe har gode værktøjer, der kan hjælpe både virksomheden og medarbejderen med en hurtig tilbagevenden.

Fordelene er

 • Din virksomhed har mulighed for at få dækket omkostninger ved arbejdspladsindretning og specielle hjælpemidler
 • Din virksomhed har mulighed for at få en aftale om sygedagpengerefusion fra den første sygedag, såfremt din medarbejder har en kronisk sygdom, der medfører mere end 10 fraværsdage om året
 • Din virksomhed har mulighed for at få tilskud til aflønning af en personlig assistent, der kan støtte en medarbejder med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser
 • Din virksomhed kan få råd og vejledning for eksempel i form af en rundbordssamtale med en konsulent fra jobcenteret der kender den relevante lovgivning.
 • Din medarbejder kan genoptage sit arbejde delvist, mens din virksomhed får supplerende sygedagpengerefusion.
 • Din medarbejder bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet med fortsat faglig, personlig og økonomisk gevinst.

Mulighederne er

Virksomhedskonsulenterne i Gladsaxe Kommune kan bruges som bindeled mellem jeres virksomhed, medarbejderen og andre instanser, der kan medvirke til en fornuftig løsning af problemet. Virksomhedskonsulenterne kan:

 • Stå for afklarende samtaler og rådgivning vedrørende den konkrete situation.
 • Arbejde med sagen, så det ikke drejer sig om standardparagraffer, men om de faktiske forhold.
 • Bruges til en første samtale, der kan inspirere til, hvad der kan gøres ved situationen.
 • Kontaktes uforpligtende på eget initiativ, hvis I gerne vil drøfte jeres muligheder.

Sådan gør du

 • Tal med din sygemeldte medarbejder om behovet for og formålet med at inddrage Jobcenter Gladsaxe.
 • Overvej hvilke udfordringer og løsninger, der er i forhold til en tilbagevenden til arbejdet for virksomheden og medarbejderen.

Hvis I vil høre mere om jeres muligheder for at for at fastholde en syg medarbejder, er I selvfølgelig meget velkomne til at tage kontakt til Jobcenter Gladsaxe.

Virksomhedsservice