Ansæt en voksenlærling

Din virksomhed har mulighed for at få en person over 25 år i voksenlære med tilskud. På den måde kan virksomheden ansatte en allerede erfaren og engageret medarbejder, og samtidigt give personen en genvej til en faglært uddannelse.

Fordelene for din virksomhed

  • Din virksomhed får en erfaren og engageret medarbejder i voksenlære, der ønsker at styrke sine kompetencer.
  • Din virksomhed får en mulighed for at fastholde og opkvalificere gode medarbejdere.
  • Din virksomhed får tilskud til voksenlærlingens løn.
  • I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion).
  • Der tages udgangspunkt i, at der kan gives en del merit, så uddannelsens længde ikke rækker for langt udover tilskudsperioden.
  • Din arbejdsplads er med til at sikre, at arbejdsmarkedet får den nødvendige kvalificerede arbejdskraft fremover.

Sådan gør du

  • Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
  • Herefter kan du indgå en uddannelsesaftale med den pågældende voksenlærling

Voksenlærling