Leverandør til kommunen

Gladsaxe Kommune køber årligt varer, tjenesteydelser og bygge-/anlægsopgaver for over 1 miliard kroner. Målet er, at så mange indkøb som muligt bliver konkurrenceudsat og indkøbt på flerårige aftaler.

De store aftaler med kommunen på varer og tjenesteydelser bliver indgået enten ved egne udbud, ved fælleskommunale udbud eller via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Mindre aftaler med kommunen foregår i højere grad via direkte dialog og forhandling med leverandørerne, hvorefter der typisk bliver indgået en ét- eller flerårig indkøbsaftale med de valgte leverandører.

Gladsaxe Kommune har en politik om at alle indgåede aftaler er "skal-aftaler" dvs. at aftalerne som hovedregel gælder for alle afdelinger og institutioner i hele kommunen samt at aftalerne skal anvendes i videst mulige omfang.

Udbudsplanen for den kommende periode og indkøbspolitikken for Gladsaxe Kommune fremgår af nedenstående bokse.

Udbudsplan for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune udarbejder løbende udbudsplaner for de kommende år. Via nedenstående link, er det muligt at se, hvilke opgaver der forventes udbudt i den kommende periode. Listen opdateres jævnligt (3-4 gange om året) De opgaver, der forventes udbudt, er angivet med forventede tidspunkter, da flere forhold kan gøre, at tidsplanerne rykkes.

Udbudsplan (opdateret 1. august 2019)

Indkøbspolitik for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes gældende indkøbspolitik blev vedtaget af Gladsaxe Byråd d. 14. maj 2014. Kommunens leverandører kan i indkøbspolitikken læse, efter hvilke mål, krav og retningslinjer kommunen ønsker at købe ind.

Indkøbspolitik for Gladsaxe Kommune

Kontakt

Indkøb og Udbud

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 22
indkoeb@gladsaxe.dk