E-handel

Til e-handel af varekøb og tjenesteydelser benytter Gladsaxe Kommune TrueTrade katalogsystemet fra TrueLink A/S.

Information om katalogsystemet findes på truelink.dk/e-katalog.

Systemet er baseret på et bruttokatalog og en prisbog.

Katalog

Onsdag 03. september 2014

Bruttokataloget indeholder alle leverandørens aktuelle varer, med tilhørende billeder, informationer m.m. Herfra trækkes alle informationer om de enkelte produkter over i Prisbogen. Der kan således anvendes det samme bruttokatalog til flere aftaleområder, og også til andre kunder, som anvender samme system.

Prisbog

Prisbogen er kunde- og aftalespecifik og indeholder kun de produkter, der er omfattet af aftalen. Prisbogen indeholder kun ganske få informationer udover varenummer og nettopris, idet resten af informationerne trækkes fra kataloget. Såfremt der er ændringer til et varenummer, ændres det i Katalog, for derved vil det slå igennem til alle prisbøgerne.

Prisregulering

Mandag 06. oktober 2014

Ved prisreguleringer skal der fremsendes en ny prisbog til kommunen. Denne skal være fremsendt mindst 1 uge inden prisændringens ikrafttræden. Er dette ikke overholdt vil den billigste af de to priser være gældende indtil en korrekt prisbog er indlæst.

Formater

Mandag 06. oktober 2014

Katalog og prisbog kan leveres i OIOUBL eller som komma-separeret fil. Det er et krav at alle varer er forsynet med en UNSPSC kode på commodity-niveau samt billede, enhedsbetegnelse og korrekt pris. Se detaljerede informationer om systemet samt vejledninger på Truelinks hjemmeside. For procedurebeskrivelse omkring oprettelse og godkendelse af prisbøger m.v. henvises der til de respektive rammeaftale, da dette kan være aftalespecifikt.

Leverandør til kommunen