Indkøbssamarbejder

Foruden Gladsaxe Kommunes egne udbud indgår vi også aftaler og udbud sammen med andre. Gladsaxe Kommune bestræber sig på, i det omfang det er muligt og fordelagtigt, at indgå samarbejder med andre kommuner og offentlige institutioner om at indgå udbud i fællesskab.

Gladsaxe Kommune samarbejder med andre offentlige institutioner. Læs mere nedenfor.

Spar 5

Kommunalt indkøbssamarbejde med Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune.

Gladsaxe Kommunes indkøbsafdeling indgår i et samarbejde med 4 andre kommunale indkøbsafdelinger i Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune. Her ses der på hvilke udbud der med fordel kan laves i fællesskab.

SKI-aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice)

Hvor det er fordelagtigt i forhold til selv at udbyde eller indgå i kommunale indkøbssamarbejder anvender Gladsaxe Kommune SKI-aftalerne. I flere tilfælde er der indgået koordineringskøbsaftaler med andre kommuner og offentlige institutioner for derigennem at opnå bedre rabatter hos SKI-leverandørerne.

SKI-aftaler

Statens Indkøb (Statslige indkøbsaftaler)

Statens Indkøb, der ligger under Finansministeriet, laver billige og snævre udbud primært beregnet på statslige institutioner, men kommunerne kan også benytte sig af en del af aftalerne. Gladsaxe Kommune har set det fordelagtigt at indgå i flere af aftalerne.

Statens Indkøb

Øvrige fællesudbud

Foruden de ovennævnte udbud udbydes der jævnligt opgaver, hvor der bliver indgået fællesudbud med andre offentlige institutioner og private virksomheder.
 

Leverandør til kommunen