Kommunale ejendomme

De kommunale ejendomme i Gladsaxe udgør i alt 360.000 m2 etageareal. De omfatter bygninger til de forskellige kommunale anvendelser, herunder administration, biblioteker, folkeskoler, småbørnsinstitutioner, idrætsanlæg, fritidsformål, omsorgscentre, dagtilbud, forskellige botilbud og tekniske formål.

De kommunale ejendomme forvaltes af Ejendomscenteret, der er teknisk rådgiver og forretningsfører for byggeopgaver, bygningsvedligehold og energiforsyning.

Salg af ejendomme offentliggøres under Udbud og licitationer.

Leverandør til kommunen