Fællesbetingelser for byggeopgaver for Gladsaxe Kommunes ejendomme

Nærværende fællesbetingelser med tilføjelser til, fravigelser fra og udfyldning af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer - AB92 - er gældende for byggeopgaver for Gladsaxe Kommunes ejendomme, jfr. § 1, stk. 3 i AB92.

Kommunale ejendomme