Udbud af bygge- og vedligeholdelsesopgaver

 

Gladsaxe Kommune udbyder løbende en lang række bygge- og vedligeholdelsesopgaver i de kommunale bygninger. Opgaver og udbud varetages af kommunens Ejendomscenter.

 

Målsætninger

Gladsaxe Kommune udbyder opgaverne under følgende målsætninger,

  • Udførelsen af de enkelte opgaver konkurrenceudsættes med henblik på at opnå bedste pris og kvalitet

  • Hver opgave udbydes til udførelse i fast pris og tid

  • Mange forskellige leverandører får lejlighed til at byde på opgaver

  • Opgaverne er i videst muligt omfang egnet til små og mellemstore virksomheder

 

Udbudspraksis

Gladsaxe Kommune anlægger følgende praksis ved udbud af opgaver,

 

Opgaver større end 41 mio. kr.

Lovgrundlag    Opgaven skal i EU-udbud

Praksis            Opgaven udbydes normalt som hovedentreprise til 5-6 leverandører efter prækvalifikation.

Opgaver mellem 3 og 41 mio. kr.

Lovgrundlag    Opgaven skal udbydes i licitation.

Praksis            Opgaven udbydes i offentlig licitation eller begrænset licitation. De fleste opgaver udbydes som hovedentreprise i begrænset licitation til 4-6 leverandører.

Opgaver mellem 0,3 og 3 mio. kr.

Lovgrundlag    Opgaven skal udbydes i licitation eller underhåndsbud.

Praksis            Opgaven udbydes i underhåndsbud til 2-3 leverandører eller i begrænset licitation til 3-6 leverandører. Opgaver mindre end ca 1 mio. kr. normalt i underhåndsbud, og opgaver større end ca 1 mio. kr. normalt i licitation.

Opgaver mindre end 300.000 kr.

Lovgrundlag    Der er ingen lovbestemmelser på området.

Praksis            Opgaver større end 50.000 kr udbydes i underhåndsbud til 2-3 leverandører.

Opgaver mindre end 50.000 kr udbydes normalt i underhåndsbud til 1-2 leverandører.

Reparationsopgaver mindre end 50.000 kr, hvor arbejdet ikke i praksis lader sig beskrive til tilbud med fast pris, tildeles en leverandør og afregnes efter medgået tid.  

 

Interesseret leverandør

 

Entreprenør- og håndværksfirmaer, der ikke før har udført arbejder for Gladsaxe Kommune, kan ved henvendelse på adressen ejendomme@gladsaxe.dk anmode om at komme i betragtning ved udbud af opgaver. Af henvendelsen skal det fremgå, hvilke typer og størrelse af opgaver firmaet ønsker at levere.

 

Opgaver, der udbydes som hovedentreprise, annonceres med entreprenørliste på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Interesserede firmaer kan dermed søge at komme i betragtning som underentreprenører hos de indbudte entreprenører. 

Kommunale ejendomme