Leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Private firmaer kan blive godkendt som leverandør, hvis de opfylder Gladsaxe Kommunes krav, herunder til kvalitet, erfaring og økonomisk formåen m.m.

Gladsaxe Kommune tilvejebringer det frie leverandørvalg på praktisk hjælp og personlig pleje ved godkendelsesmodellen jf. § 91 stk. 2 i serviceloven.

Priser

Nedenstående priser gælder som udgangspunkt fra 1. marts 2019 indtil 29.02.2020.

Dagtimer - 316 kr. 

Indsatser om dagen i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 7.00 - 17.00.

Ulempetimer - 441 kr.

Indsatser om aftenen i tidsrummet mandag til fredag kl. 17.00-23.30 samt på lørdage, søndage og helligdage kl. 7.00-23.30

Nattetimer - 487 kr.

Indsatser om natten i tidsrummet 23.30-7.00.

Nuværende leverandører

På denne side: www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/seniorer/hjaelp_til_seniorer/hvis_du_skal_have_hjemmehjaelp, kan du læse hvilke firmaer, der allerede er godkendte leverandører  af praktisk hjælp og personlig pleje i Gladsaxe Kommune

Ansøgning

Ansøgninger behandles fire gange årligt med følgende frister:

1. februar
1. maj
15. august
1. november

Materiale til ansøgere

Ansøgningsproces, godkendelseskriterier og priser er beskrevet i vejledningen: Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier.

Du kan downloade ansøgningsskemaet og dertilhørende bilag til ansøgningsskemaet her.

Hvis leverandøren godkendes, vil der blive indgået aftale på følgende grundlag:

Kontakt

For yderligere spørgsmål kontakt Analyse og Udvikling, Ghita Uldbæk, på tlf. 39 57 55 13 eller ghiuld@gladsaxe.dk

Leverandør til kommunen