Affald og genbrug

Virksomheder skal I håndtere affald efter reglerne i Gladsaxe Kommunes erhvervsregulativ.og affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheder har selv ansvar for at sortere deres affald.

Virksomheder har ansvar for, at den del af deres affald, der kan genanvendes, specialbehandles eller nyttiggøres, bliver sorteret fra og bortskaffet til korrekt behandling.

Nedenfor kan du se, hvilke typer affald som din virksomhed som udgangspunkt skal sorteres i. Nogle af affaldstyperne skal I visse tilfælde sorteres yderligere afhængig af kravene fra det anlæg, der modtager og behandler affaldet. 

Affald som skal sorteres fra:

 • papir
 • pap
 • glas
 • plast
 • metal
 • træ
 • madaffald
 • fritureolie
 • have & parkaffald
 • PVC-affald
 • elektronikaffald
 • farligt affald
 • bygge og anlægsaffald

Affald til genanvendelse skal din virksomhed selv sørge for at for afhentet af godkendt affaldstransportør. Erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, er omfattet af affaldsbekendtgørelsens kapitel 9.

Affald til forbrænding, deponering eller specialbehandling er omfattet af Gladsaxe Kommunes regulativ for erhvervsaffald og reglerne heri skal følges.

Virksomheder i Gladsaxe Kommune skal selv sørge for bortskaffelse af affaldet. Der findes forskellige ordninger at vælge imellem.

Genanvendeligt erhvervsaffald til materialenyttiggørelse
I skal som virksomhed kildesortere genanvendeligt affald og aflevere det til genanvendelse. Virksomheder skal selv sørge for en affaldsordning til genanvendeligt affald. På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde godkendte transportører og modtageanlæg.

Ikke-genanvendeligt erhvervsaffald
Gladsaxe kommune har pligt til at anvise erhvervsaffald, som ikke er genanvendeligt. Det vil sige affald til deponi, til forbrænding og til specialbehandling.

Bygge- og anlægsaffald
Vær opmærksom på korrekt håndtering af dit bygge- og anlægsaffald

Farligt affald
Vær opmærksom på korrekt håndtering af dit farlige affald

Affaldstilsyn
Miljøafdelingen fører jævnligt affaldstilsyn hos udvalgte virksomheder i kommunen. Normalt varsler vi affaldstilsynet 14 dage i forvejen, men nogle tilsyn foretager vi uanmeldt. På et affaldstilsyn ser vi på den fysiske håndtering af affaldet, og i fællesskab gennemgår vi hvordan affaldet håndteres og bortskaffes. Vi spørger bl.a. om hvilke transportører og modtageanlæg, der benyttes til de forskellige affaldstyper.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøgning om dispensation

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøg om dispensation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute
Miljø, klima og affald