Dagrenovation

VIDSTE DU - En skraldemand i gennemsnit går 10 km om dagen. Han tømmer 1150 sække/beholdere om ugen. Han bliver sikkert glad, hvis du stiller din sæk og dine beholdere, så de er lette at komme til.

Dagrenovationslignende affald fra virksomheder, er det affald som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.Dvs. restaffald og madaffald.

Madaffald skal sorteres fra til genanvendelse

Virksomheder, som har væsentlige mængder af madaffald, blandt andet produktionskøkkener, kantiner, catering supermakerede, engros- eller detailhandle samt fødevarevirksomheder, skal sortere i henholdsvis restaffald og madaffald. I skal selv sørge for en affaldsordning for madaffald.

Gladsaxe Kommunes indsamlingsordning for dagrenovationslignede affald

Begræns dine affaldsmængder

En fyldt sæk må højest veje 16 kg og kun fyldes op til den stiplede linje i sækken. Låget skal kunne lukkes på dit stativ/container.

Husk, at meget affald herunder emballager skal afleveres til genanvendelse. Se mere under kommunens øvrige affaldsordninger.

Få mængder affald

Har du kun meget lidt affald, kan du, hvis du har en sæk eller en 120 liter beholder, få hentet dit affald hver 14. dag (affald hentes i de ulige uger).  Har du beholdere, kan du muligvis gå ned i størrelse. Der er penge at spare, hvis du reducerer dit affald, se taksten her.  Kontakt Miljøafdelingen, hvis du vil ændre din ordning.

Placering af stativ/container

Sækken skal sættes i et godkendt skraldstativ (B-96 eller trådstativ til en 125 liters sæk)

Du skal overholde Gladsaxe Kommunes regler og Arbejdstilsynets krav til adgangsvej og til placering af stativ/container:

  • stativ/container skal stå på et fast underlag
  • afstand mellem stativ/container må ikke være end 40 meter, målt fra midten af vej
  • der skal være frit omkring stativet, så der er plads til kærren
  • placer ikke dine genbrugsbeholdere for tæt på, så stativet ikke kan åbnes
  • adgangsvejen skal være fast og jævn - belagt med fliser, asfalt eller lignende
  • adgangsvejen skal have en frihøjde på mindst 2,0 m. og en bredde på 1,0 m.
  • transport- og adgangsveje skal så vidt muligt være vandrette
  • hvis der er stigning på vejen, gælder særlige regler
  • låge og døre skal kunne fastholdes i åben stilling

Forsyningsafdelingen giver gerne råd og vejledning. Ofte er det nok blot at flytte stativet/containeren.

Bestilling af ekstra tømning uden for ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

I uge 52 er Miljøafdelingen lukket. Du kan derfor den 27. og 28. december bestille ekstra afhentning af dit affald direkte hos renovatøren på telefonnummer 43 48 92 69.

Se også afsnittet "for meget affald en gang imellem?" og "For meget affald generelt?".

For meget affald en gang i mellem?

Hvis du en sjælden gang har mere affald end normalt, kan du på kommunens biblioteker eller i GrøntIDÈcenter ved Rådhuset købe et klistermærke til at sætte på en sæk, som du selv køber (plastiksæk, sort eller gennemsigtig). . Klistermærkerne koster p.t. 22 kr. pr. stk. Du sætter din ekstra sæk med klistermærket på ved siden af dit skraldestativ eller din container. Når du får hentet dagrenovation, tager skraldefolkene den ekstra sæk med. Du kan godt sætte flere sække ud.

Du kan også bestille klistermærket her.

For meget affald generelt?

Hvis du generelt har mere affald, end der er plads til i din nuværende løsning, må antallet af sække/containere øges. Henvend dig til Miljøafdelingen.

Affaldsstativer kan ikke købes gennem kommunen. De kan købes i byggemarkeder, større trælasthandler eller hos affaldstransportører. Større erhvervscontainere kan købes eller lejes hos affaldstransportører.

Dit skraldstativ skal være model B-96 eller trådstativ til en 125 liters sæk

Mit dagrenovation blev ikke afhentet

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være en forklaring på, at skraldemanden ikke har afhentet dit affald.

Øvrige problemer ved affaldsafhentningen

Har du oplevet andre problemer i forbindelse med afhentningen af dit dagrenovation, for eksempel spildt affald, for tidlig afhentning eller andet, kan du kontakte Remondis på telefon 43 48 92 69 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00) eller du kan anmelde det digitalt (husk at angive affaldsordning).

Hvornår bliver mit dagrenovation afhentet

Affaldet bliver normalt hentet på hverdage én gang om ugen mellem kl. 6.00-17.00. I forbindelse med helligdage kan affald indsamling foregå fra kl. 04.30, fordi modtageanlægget har korte åbningstider.

Se her, hvilken ugedag du får hentet dagrenovation.

Din skraldemand holder fri den 25. december og 1. januar

Der hentes ikke dagrenovation den 25. december og 1. januar. På disse to dage afhentes dagrenovation i stedet i en af dagene op til eller en af de efterfølgende dage. På de øvrige helligdage afhentes affaldet som normalt.

Sne på adgangsvejen

Du skal være opmærksom på at det er dit ansvar, at der er ryddet for sne og glatførebekæmpet på adgangsvejen frem til dit stativ.

Såfremt etageejendomme ikke kan nå at rydde for sne og glatførebekæmpe, kan I vælge at køre containerne frem til skel. I skal være opmærksom på, at containerne ikke må blokere fortov og kørevejen.

Hvis dit dagrenovation ikke bliver tømt på grund af manglene snerydning eller adgangvejen ikke er glatførebekæmpet, kan du bestille en tømning uden for ordinær rute, se efterfølgende afsnit. Mindre ejendomme, parcel- og rækkehuse kan købe klistermærker til ekstra sætte til at sætte frem, læs mere i  afnittet "For meget affald en gang imellem?".

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøgning om dispensation

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøg om dispensation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute
Affald