Anvisningsordning for dagrenovation

Erhvervsdrivende behøver ikke nødvendigvis at anvende kommunens egen ordning til afhentning af dagrenovation. Enkelte virksomheder kan blive fritaget for den kommunale ordning. Der skal dog være særlige forhold gældende, før du selv kan vælge en transportør, der skal afhente dit dagrenovationslignende affald. Du skal:

  • opfylde nogle vilkår
  • ansøge om fritagelse fra kommunens egen ordning.  

Reglerne for anvisningsordningen er beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald § 10.

Opfylder din virksomhed vilkårene 

Din virksomhed skal kunne placeres under én eller flere af nedenstående vilkår:

1. Virksomheder der har mindre mængder affald
2. Virksomheder med større mænger af uhygiejnisk produktionsaffald
3. Virksomheder der afholder større arrangementer
4. Virksomheder med totalaffaldsløsninger
5. Institutioner med dyregødning
6. Virksomheder med pladsmangel eller særlige trafikale problemer

Opfylder du ikke en af ovenstående vilkår, skal du i stedet bruge Gladsaxe Kommunens ordning for afhentning af dagrenovation.

Ansøgning 

Du kan søge om fritagelse fra Gladsaxe Kommunes ordning ved at sende en mail til virksomhed@gladsaxe.dk.

Din ansøgning skal indeholde information om:

1. Virksomhedens CVR-nr
2. Virksomhedens P-nr.
3. Virksomhedens kontaktoplysninger
4. Hvilket vilkår din virksomhed er omfattet af (vilkår 1-6)
5. Redegørelse for virksomhedens aktiviteter
6. Hvis der ansøges under vilkåret: totalaffaldsløsninger, skal din redegørelse desuden indeholde oplysninger om, hvilke typer affald der sorteres i. Desuden skal der foreligge en aftale med en vognmand om at hente det sorterede affald. Virksomheden skal som minimum sortere i pap, papir, glas, metal, brændbart, elektronikaffald, lysstofrør, batterier/farligt affald. Hvis I har væsentlige mængder madaffald fra fx. kantine eller storkøkken, skal dette også sorteres fra til genanvendelse.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøgning om dispensation

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøg om dispensation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute
Dagrenovation (brændbart)