Klinisk risikoaffald

Producenter af klinisk risikoaffald har pligt til at benytte den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.

Ved klinisk risikoaffald forstås smitteførende affald, spidse og skarpe genstande, samt vævsaffald. Producenter af denne type affald er fx praktiserende læger, tandlæger, hjemmeplejeordninger, dyrelæger, plejehjem, laboratorier, jordemodercentre, akupunktører, tatovører m.m.

Alle erhverv med branchekoder tilhørende disse erhverv er automatisk tilmeldt kommunens ordning for klinisk risiko affald. Producerer du ikke klinisk risiko affals, skal du kontakte Miljøafdelingen på 39 57 58 51 eller på affald@gladsaxe.dk

Når affaldet skal afhentes, skal producenten kontakte vognmandsfirmaet M. Larsen på tlf. 43 63 18 28.  Affaldet afhentes inden 3 hverdage efter bestillingen.

Ordningen er en abonnementsordning. Taksten er i 2019
- 500,- kr. inkl. moms pr. afhentning  per enhed*

Der opkræves for minium én afhentet enhed om året for at sikre, at producenter af klinisk risikoaffald ikke oplagrer større mængder af affaldet.

*en enhed = 5 emballager

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøgning om dispensation

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøg om dispensation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute
Affald