Madaffald til genanvendelse

Madaffald bliver til energi

Madaffald skal sorteres fra til genanvendelse

Virksomheder, der har væsentlige mængder af madaffald, bl.a. produktionskøkkener, kantiner, catering, supermarkeder, engros- eller detailhandel samt fødevarevirksomheder, skal sortere i henholdsvis madaffald og restaffald.   

Madaffald er fx: rester af råt eller tilberedt kød, fisk, vegetabilsk affald, øvrige fødevarer, såvel rå som tilberedte friture, madolie.

Restaffald, som er tilbage efter sortering, er fx: forurenede fødevareemballager, sod og aske, støvsugerposer, tilsmudsede genbrugsmaterieler. Restaffald skal fortsat bortskaffes til forbrænding.

I skal som virksomhed benytte en privat transportør, som er registreret i Energistyrelsens affaldsregister.                            

Få inspiration til at reducere madspild
Miljøstyrelsen har samlet gode råd og forslag til at reducere mængden af madspild fra kantiner, storkøkkener og restauranter – find gode råd og inspiration

Når affald forbrændes eller deponeres betales en affaldsafgift. Denne afgift spares ved genanvendelse.

Reduktion af madspild er direkte nævnt i FNs verdensmål nr. 12
Inden 2030 skal det globale madspild halveres og fødevaretab i produktionen reduceres.


 

Affald