Skal du bore i Gladsaxe Kommune?

Der indvindes grundvand under stort set hele Gladsaxe Kommune. Grundvandet bruges til drikkevand, som indvindes fra flere kildepladser både i Gladsaxe Kommunen og i vores nabokommuner. Derfor er vi er meget opmærksomme på boringer og borearbejde i Gladsaxe Kommune, da dette kan udgøre en risiko for at forurene vores grundvand. 

A-boringer
Skal du udføre filtersatte boringer (A-boringer) skal du søge om det, da det kræver en tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Miljøafdelingen.

Ansøgningsskema om etablering af A-boringer 

Borearbejdet først må begyndes når kommunen har meddelt tilladelse! 

B-boringer
Hvis du skal udføre boringer hvor der ikke efterlades filterrør (B-boringer) skal du anmelde det til kommunen på et anmeldelsesskema. Skemaet udfyldes og sendes til Miljøafdelingen.

Skema til anmeldelse af etablering og sløjfning af B-boringer

Jord