Jordforurening

AKUT OPSTÅET FORURENING: Ring 112 ved akut opstået forurening af jord, grundvand og recipienter (vandløb, søer og hav).

Jordforurening kan skyldes mange ting, men ofte er synderen de aktiviteter, der har været på ejendommen. 
Det kan dreje sig om benzinsalg, autoværksted, renseri eller lignende. Jordforurening kan også skyldes utætte olietanke eller spild i forbindelse med påfyldning af tanke. Endelig kan der være tale om diffus jordforurening, som stammer fra eksempelvis trafik eller skorstene.

Hvis du opdager en jordforurening, skal du kontakte Miljøafdelingen. Hvis det er i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde skal du straks standse arbejdet.

Hvis du opdager en akut jordforurening som for eksempel at olietanken lækker, eller hvis olieleverandøren overfylder tanken, så der kommer olie ud på jorden, skal du straks ringe 112.

Byjord  - områdeklassificeret jord
Mange steder i Danmark kan jorden være lettere forurenet. I stedet for at undersøge hver enkelt ejendom, har Folketinget besluttet, at alle ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt er klassificeret som lettere forurenet. Dette kaldes områdeklassificering.  Det betyder blandt andet, at der skal tages prøver til analyse for jordens forureningsgrad, hvis du skal fjerne jord fra din grund. Næsten hele Gladsaxe Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificering.

Forureningen er opbygget gennem mange år og skyldes for eksempel boligopvarmning, bilers udstødning, industriens udledning, opfyld og terrænreguleringer og andre diffuse kilder. VI HAR IKKE HER AT GØRE MED MERE VOLDSOM FORURENING

Hvis du skal flytte jord fra et areal, som er områdeklassificeret, skal jorden anmeldes til kommunen. Reglerne om jordflytning skal sikre, at lettere forurenet jord håndteres miljømæssigt korrekt.

Hvis du bor på areal som er områdeklassificeret kan du finde nogle gode råd i denne pjece;  En hverdag med jord i byen – regler og gode råd om forurenet jord (PDF, nyt vindue) 

Registrering af forurenede ejendomme
Region Hovedstaden, har til opgave at registrere og kortlægge alle forurenede grunde, som kan udgøre en trussel for miljø, sundhed eller grundvand.
Det er de såkaldte V1 0g V2 kortlægninger. Læs mere om kortlægning.

Hvis du ændrer på din anvendelse af en forureningskortlagt ejendom og for eksempel vil bruge den til bolig i stedet for erhverv - eller hvis du skal lave grave- /anlægsarbejde på et forureningskortlagt areal, så skal du have en såkaldt §8- tilladelse af Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling. Læs mere om §8-tilladelse.

Jordforurening fra olietank

Forurening fra olietanke
Ved forurening fra private olietanke, er ejere af lovligt etablerede olietanke under 6.000 liter, omfattet af en obligatorisk forsikringsordning, som dækker udgifterne i forbindelse med oprydning efter en jordforurening med olie. Læs mere om forurening fra villaolietanke.

Nyheder

Se alle nyheder
Jord