Se KlimaKlars temamøder HER

   

KlimaKlar møde om bæredygtig virksomhed og affald 24. oktober hos Jespers Torvekøkken på Vandtårnsvej

Kom og hør, hvordan Jespers Torvekøkken arbejder fokuseret med bæredygtighed og bliv klogere på dit affald

Du kan få programmet som pdf HER

KlimaKlar besøger denne gang Danmarks største cateringvirksomhed med frokostordninger Jespers Torvekøkken A/S på Vandtårnsvej, som arbejder målrettet med bæredygtighed. Vi skal høre om, de mange flotte tiltag for at gøre virksomheden bæredygtig, og hvordan de lever op til FNs verdensmål, men også om de mange udfordringer og bump på vejen. Du får også viden med hjem om affald – især plastaffald, når den plastansvarlige fra Stena Recycling A/S fortæller om forskellige typer af plast, og hvordan vi kan fremme genanvendelsen.

Vi skal passe på vores ressourcer, og vi skal være bæredygtige, men det kan være svært at finde vejen, man skal gå. Denne gang kan du blive inspireret af Jespers Torvekøkkens mange tiltag og spændende projekter. Vi sætter også fokus på affald og tips til, hvad du kan gøre for at få mindre affald, genanvende mere osv. Alle taler om bioplast eller bionedbrydelig plast – men er det bedre end almindelig plast? 

Få program som pdf HER

Hvornår:           Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00-16.30
Hvor:                 Jespers Torvekøkken Aps, Vandtårnsvej 75, 2860 Søborg
Tilmelding:       Send e-mail senest 7. oktober 2019 til Bibbi Walsh e-mail: bibwal@gladsaxe.dk.

Program
14.00                
Velkomst og intro v/Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

14.10-14.40
Udvikling af bæredygtig catering – succes og udfordringer – v. Direktør Ronny Saul, Jespers Torvekøkken A/S Vi hører om målrettet fokus på at skabe bæredygtig produktion uden at  gå på kompromis med kvaliteten. Hvad har været en succes, og hvad støder man ind i af udfordringer, når man gerne vil være bæredygtig?

14.40–15.10
Bliv klogere på plastaffald – plasttyper og bioplast – v. plastansvarlig Søren Keller, Stena Recycling Bliv klogere på dit affald og dine indkøb. Plast er ikke bare plast – der snakkes om PE, PET, PVC, bioplast,bionedbrydelig plast osv. Og hvad kan genanvendes? Stena lærer os om plast og giver tips til, hvad du som virksomhed kan gøre for at øge genanvendelse af plast.

15.10-15.20
Pause

15.20–15.50   
Rundvisning hos Jespers Torvekøkken A/S 
Vi bliver vist rundt og ser produktionen, og vi networker på vejen

15.50–16.30
Tips og tricks om affald og snak med sidemanden om jeres affaldsudfordring
Gladsaxe Kommune fortæller tips og tricks erfaret fra miljøtilsyn og ressourcetjek hos virksomheder – v. Katja Mesterton, Gladsaxe Kommune.
Sidemandssnak og sparring. Kom frem med jeres udfordringer med affald og bæredygtighed hos din virksomhed. Vi slutter af med at tage emnerne op i plenum.

16.30
Tak for i dag

 

ER AFHOLDT Gå-hjem-møde 9 maj hos PPG Coatings i Søborg

Er din virksomhed klar til vækst gennem cirkulær økonomi?

Kom og hør, hvordan PPG Coatings (tidligere Dyrup A/S) har øget konkurrenceevnen og fastholder arbejdspladser i Danmark ved at satse på bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi handler om at skabe økonomisk vækst uden merforbrug af jordens råmaterialer. Det opnår vi ved at gentænke måden, vi designer og udvikler, køber, forbruger og genanvender materialer på. Det kan f.eks. være gennem recirkulering af ressourcer, hvilket forlænger ressourcernes levetid og reducerer materialeforbruget. Unødigt stort forbrug af ressourcer og materialer øger omkostningerne og mindsker dermed konkurrenceevnen.

Vær med til en spændende eftermiddag, hvor du udover at høre Dyrups historie, vil blive præsenteret for Erhvervsstyrelsens projekt ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller”, der f.eks. omfatter støttemidler og støtte i form af rådgivning. Vi skal også høre MATChE/DTU fortælle om et værktøj, de har udviklet til vurdering af din virksomheds parathed til cirkulær økonomi. Du vil i denne session selv få lov at prøve en parathedsvurdering.

Hvornår: 9. maj 2019 kl 14.00-16.30
Sted:
PPG Coatings, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Målgruppe: Små og mellemstore produktionsvirksomheder
Tilmelding til Bibbi Walsh, bibwal@gladsaxe.dk senest 25. april 2019

Program:

Kl 14.00 – kl 14.05
Velkomst og intro til dagen, v. Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

Kl 14.05 – kl 14.35
PPG Coatings (tidligere Dyrup A/S) om bæredygtighed og cirkulær økonomi, v. Martin Hammerich Lund, Head of Manufacturing og Katrine Marker, EHS Manager

Gennem årene har PPG Coatings foretaget mange miljø- og energitiltag og haft konstant fokus på spild og unødigt forbrug af ressourcer og materialer. Tiltagene har mindsket driftsomkostningerne til et meget lavt niveau i forhold til andre fabrikker i udlandet.

Kl 14.35 – kl 14.45
Pause

Kl 14.45 – kl 15.15
Rundvisning på fabrikken

Kl 15.15 – kl 15.45
”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller”, v. Christian Aage Lundsgård, Viegand og Maagøe

Præsentation af Erhvervsstyrelsens projekt ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller”, samt gennemgang af mulige støttemidler og støtte i form af rådgivning.

Kl 15.45 –kl 16.30
Hvor parat er din virksomhed i omstillingen til cirkulær økonomi? v. Nicklas Christian Funk, MATChE/DTU

MATChE er et program, drevet af DTU, der effektivt støtter dansk industri i omstillingen mod en cirkulær økonomi. Med udgangspunkt i en parathedsvurdering af virksomheder og deres strategiske drivere, anbefales en effektiv omstillingsrute, der baner vejen for en accelereret omstilling mod cirkulær økonomi. Programmets formål er at støtte danske virksomheder i at øge konkurrenceevnen, vækste og skabe nye arbejdspladser.

Kl 16.30
Tak for i dag!

Mødet er arrangeret af Natur- og Miljøsamarbejdet – et samarbejde mellem Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby og Rudersdal kommuner

 

 

ER AFHOLDT Kom til KlimaKlar møde 19. november om bæredygtige produkter og grønne indkøb

Hør om Living Arts bæredygtige produkter og Gladsaxe Kommunes grønne indkøb

Kom og se forvandlingen af den gamle fabrik på Sydmarken i Søborg, der i dag fremstår som en moderne og indbydende bygning. Her bor Living Art, der har indrettet bygningen med showroom, kontorer og lagerlokaler. Hør om deres beslutning om at sælge bæredygtige produkter inden for solafskærmning, gardiner og gulvtæpper.

Hvordan foregår indkøb i Gladsaxe Kommune, som er medlem af  Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, POGI. Hør om hvilke krav Gladsaxe Kommune stiller til leverandørerne i forbindelse med grønne indkøb.

Du kan læse mere om Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, POGI HER og Living Art HER

Få program som pdf HER

Hvornår:           Mandag 19. november 2018, kl. 8.30-11.30
Hvor:                 Living Art A/S, Sydmarken 31, 2860 Søborg
Tilmelding:       Send e-mail senest 12. november 2018 til Bibbi Walsh på e-mail: bibwal@gladsaxe.dk.

 

Program

08.30- 09.00   
Morgenmad og velkomst v/Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

09.00-09.30
Fortælling om Living Arts indflytning i den gamle fabriksbygning og salg af grønne produkter, v. Niels Frederiksen, direktør og NN, salgsdirektør Living Art A/S investerede i den gamle fabriksbygning og forvandlede den til en moderne bygning, hvilket var et større projekt. Hvad var baggrunden for denne investering? I flere af produkterne indgår genanvendelige materialer. Hvad er baggrunden for at lade grønne og bæredygtige produkter indgå i varesortimentet?      
 

09.30 -10.00
Hovedstadens Væksthus som sparringspartner i forbindelse med fortsat vækst v. Flemming Troelsen, vækstchef
Hør Væksthuset fortælle om den den hjælp, som Living Art modtog, da de takkede ja til gratis rådgivning.

10.00-10.15    
Pause og networking

10.15–10.45
Grønne indkøb i Gladsaxe Kommune, v. Pernille Bramstrup, internt miljø i GLX Gladsaxe Kommune er medlem af POGI, som omfatter mål og krav om grønne og bæredygtige indkøb. Hør hvorfor det er vigtigt for Gladsaxe kommune at være medlem af POGI, og hvilke krav kommunen stiller til leverandørerne.

                        10.45-11.15
                         Hvor er vi i forhold til grønne indkøb I små grupper summer vi over dagens indlæg og drøfter, hvor vi er eller overvejer at være i forhold                                   til grønne  og bæredygtige indkøb og produkter.
                       
                        11.15-11.30    
                         Opsamling og tak for i dag

 

 

ER AFHOLDT Kom til KlimaKlar møde 25. september og hør Beck og Jørgensen fortælle om bæredygtige produkter og om tilbud til virksomheder om bæredygtig vækst fra Væksthus Hovedstaden

Hør om processen fra idé til produktion af bæredygtig maling og Væksthusets nye tilbud til virksomheder med fokus på FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling

Kom og hør om udvikling af bæredygtige produkter, når vi besøger malingsproducenten Beck & Jørgensen A/S på Rosenkæret. Vi skal bl.a. høre om det flotte arbejde, som virksomheden i sommer har fået EU’s danske miljøpris for, og hvordan det spiller ind i FN’s verdensmål. Hertil skal vi høre om, hvordan Hovedstadens Væksthus kan hjælpe SMV’er i gang med bæredygtig vækst.

Gladsaxe Kommune har sat FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen for fremtidens vækst og velfærd. I KlimaKlar netværket skal vi besøge Beck & Jørgensen A/S, og vi får besøg af Væksthuset, som vil fortælle om deres tilbud til virksomheder med fokus på vækst og FN´s verdensmål.

Du kan læse mere om den fine EU miljøpris HER

Få program Klimaklar møde i pdf HER

 

 

Hvornår:           Tirsdag 25. september 2018, kl. 9.00-11.30 (kaffe og brød fra kl. 8.30)

Hvor:                 Hos Beck & Jørgensen A/S, Rosenkæret 25, 2860 Søborg

Tilmelding:       Send e-mail senest 13. september 2018 til
                           Bibbi Walsh på e-mail: bibwal@gladsaxe.dk.

 

Program

08.30- 9.00      
Morgenmad og velkomst v/Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

09.00-10.20
Udvikling af bæredygtig maling uden at gå på kompromis med kvaliteten v/ Miljøschef Mikael Jensen, Beck & Jørgensen A/S

Malerfirmaet Beck & Jørgensen A/S fik i sommer EU's danske miljøpris i kategorien ’bæredygtige produkter og services’ for udvikling af en vægmaling – CARE 5 – med både astma- og allergimærket ’Den Blå Krans’ og miljømærket ’Svanen’. ’Den Blå Krans’ betyder, at malingen ikke må være tilsat konserveringsmidler eller andre allergene stoffer, hvilket er en bemærkelsesværdig miljømæssig forbedring. Vi hører om at skabe en miljørigtig maling uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Tilbud til virksomheder, som vil bruge FN´s verdensmål til at nå nye markeder v/ Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Hovedstadsregionen
Væksthus Hovedstadsregionen er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden og har til opgave at hjælpe virksomheder med at skabe vækst, eksport og job. Væksthuset giver fx sparring til vækststrategi, forretningsudvikling, internationale markeder, IT-sikkerhed mm. – og nu også med fokus på FN’s verdensmål. Hør om det er noget for din virksomhed.

                       10.30–11.00
                       Rundvisning hos Beck & Jørgensen A/S. Vi bliver vist rundt og ser produktionen.
 

11.00-11.30
Gladsaxestrategien – omfatter også erhvervslivet v/Freja Ludvigsen, Erhvervsudviklingschef Gladsaxe Kommune
Arbejdet med den nye Gladsaxestrategi er i fuld gang. ”Bæredygtig vækst og velfærd 2018-2022” er i høring til 26. august 2018. Vi laver kort nedslag i strategien – der hvor erhvervslivet er en vigtig faktor. Du kan give input til høringsudkast HER – obs inden 26. august!

Hvordan kan KlimaKlar støtte jer med at komme i gang eller komme videre?
Kom gerne med ideer til hvordan vi i KlimaKlar kan hjælpe hinanden i arbejdet med FN´s verdensmål. Vi samler op.

11.30. 
Tak for i dag

Mød to virksomheder som arbejder med FNs bæredygtighedsmål

Mødet er afholdt

Vil du høre, hvordan du kommer i gang eller kommer videre med at arbejde bæredygtigt, og hvad der skal til? Så deltag i KlimaKlars ekskursion  og mød denne gang to spændende virksomheder med hver deres historie for at arbejde bæredygtigt og få succes.  Vi skal møde KLS PurePrint og Mark Hermann Chokolade.

 

Gladsaxe Kommune har sat FNs bæredygtighedsmål på dagsordenen for fremtidens vækst og velfærd. I KlimaKlar netværket skal vi denne gang møde to spændende virksomheder, som vil fortælle deres to helt forskellige historie/tilgange til at bruge FNs bæredygtighedsmål som løftestang for bæredygtig vækst. Vi skal høre om produktion af bæredygtige tryksager og bæredygtig chokolade.

Du kan allerede nu læse mere om KLS PurePrints arbejde HER

 

Hvornår:             Mandag 19. marts 2018, kl. 9.00-11.30 (kaffe og brød fra kl. 8.30)
Hvor:                   Hos KLS PurePrint, Jernholmen 42A, 2650 Hvidovre
Tilmelding:         Send e-mail senest 9. marts 2018 til Bibbi Walsh på e-mail: bibwal@gladsaxe.dk.

 

Program

8.30- 9.00                 Morgenmad og velkomst v/Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

09.00-10.00             Fra rød bundlinje til succes med bæredygtig vækst v/ Kasper Larsen

KLS PurePrint vil fortælle om deres afgørende strategiske beslutning i 2007 om at ”vende virksomheden på hovedet”. De lavede visionen om at blive verdens grønneste trykkeri – bl.a. for at overleve i en presset dansk trykkeribranche. KLS PurePrint har brugt verdensmålene til at skabe resultater og giver gode råd til andre virksomheder, der gerne vil i gang, og hvordan bæredygtighed konkret er implementeret i virksomheden.

                                  Mark Hermann chokolade –  arter, regnskove og gode forhold for kakaobønderne.

Mark Hermann Chocolate er en lille virksomhed på Rosenkæret i Søborg. Han er startet ud fra et bæredygtigt koncept, fx bæredygtige råvarer, emballage etc - Mark Hermann fortæller helt konkret om de krav og muligheder, de har til bæredygtig produktion.

10.00-10.15                Pause og networking

10.15–10.45                Rundvisning hos KLS Pureprint
                                   Vi bliver vist rundt i et bæredygtigt og grønt trykkeri.

10.45-11.15                  Hvordan kan KlimaKlar støtte op om virksomhederne?
                                   KlimaKlar præsenterer tanker og ideer til at hjælpe virksomhederne med at komme i gang
                                   med at skabe en bæredygtig forretning.

11.15-11.30                   Digital platform for FNs bæredygtighedsmål v. Iris Engelund og Tina Gaarn Christensen 
                                   Små og mellemstore virksomheder tilbydes at deltage i en test af en digital platform, som 
                                   kan afdække ”deres” verdensmål.
 

ca. 11.30                      Tak for i dag

 

 

 

 

 

 

FN’s bæredygtighedsmål kan skabe nye ordrer

MØDET ER AFHOLDT

KlimaKlar netværksmøde      29. november 2017

Er du nysgerrig på, hvordan din virksomhed skal koble sig på FN’s bæredygtighedsmål, men mangler inspiration og viden? Har du brug for et lokalt netværk? Så kom til KlimaKlar møde og hør, hvordan Krüger A/S er kommet i gang og få input til hvilke mål, som kan være relevante for din virksomhed.

Gladsaxe Kommune har sat FN’s bæredygtighedsmål på dagsordenen for fremtidens vækst og velfærd. På dette netværksmøde vil du få inspiration til at bruge FN´s bæredygtighedsmål som løftestang i din virksomhed. Med verdensmålene kan du nu fokusere dit arbejde med bæredygtighed, og du kan blive bedre rustet til fremtidens kundekrav.  

Hvornår

Onsdag 29. november kl. 9.00-11.30 (kaffe og brød fra kl. 8.30)

Hvor

Hos Krüger A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg

Tilmelding

Send e-mail senest 15. november til Bibbi Walsh på e-mail: bibwal@gladsaxe.dk

Program

8.30- 9.00

 • Morgenmad og velkomst v/Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

09.00-10.00

 • Hvorfor er FN’s mål for bæredygtighed relevante?
  Krüger A/S, Anne Abraham, HR and Communication Director,  fortæller om, hvorfor de er gået i gang med at bruge målene strategisk til forretningsudvikling. Hvad er de optaget af, hvad kræver det, og hvad kan det føre med sig.
 • Hvordan kan Gladsaxe støtte op om virksomhederne?
 • Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen fortæller om Gladsaxes tilbud til kommunens virksomheder, og kolingen til kommunens kommende Gladsaxestrategi.
 • Eksempler på tiltag, som kan kobles op på FN mål
 • Konsulent Eric Wormslev fra Niras giver stærke eksempler på, hvordan Niras og andre virksomheder arbejder med de 17 mål.

10.00-10.30

 • Pause og networking

10.30–11.30

 • FN´s verdensmål - hvilke mål er relevante for min virksomhed?
  Katja Mesterton/Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune:  Kort præsentation af FN’s 17 bæredygtighedsmål. Vi laver en øvelse, så I hver især eller i grupper kan begynde på at overveje og drøfte hvilke mål, som er relevante for jeres virksomheder.

ca. 11.30

 • Tak for i dag.

Ekskursion til Stena Recycling,”Find your hidden value”

MØDET ER AFHOLDT - SUPER SPÆNDENDE!

PROGRAM  for Klimaklarmøde 20. juni 2017

Kom til en spændende formiddag, hvor vi skal besøge Stena Recycling i Roskilde og høre om, hvordan din virksomhed bedst kan sortere affaldet til recycling (genbrug) og skabe mere værdi for din virksomhed.
Mange virksomheder bliver overraskede over, at det, de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt. Nogle gange øges værdien bare ved at sortere affaldet bedre.

Se og hør, hvordan affaldet sorteres bedst, hvilke beholdere du bør bruge, hvad kan betale sig, og hvad skal du have fokus på for at undgå unødige omkostninger. Bliv klogere ved at se, hvad der sker med dit affald fra det bliver afhentet på din virksomhed til det afleveres hos affaldsmodtageren.
 

Tid:                              Tirsdag 20. juni 2017 kl. 9.00 – 11.30

Mødested:               Stena Recycling A/S, Navervej 19, 4000 Roskilde

Transport:                 Egen transport                  

Tilmelding:              Send e-mail senest fredag 17. juni til Bibbi Walsh på e-mail: bibwal@gladsaxe.dk. Tilmelding sker efter ’først til mølle-princippet’ 
 

Program

Kl 09.00-09.15          Morgenmad og velkomst v/Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

Kl 09.15-10.15          Stena Recycling A/S v/ Henrik Ladefoged

                                      Kort præsentation af Stena

                                      ”It starts here – Bæredygtighed og tanken omkring rigtig affaldssortering

                                      Dialog

Kl 10.15-10.30          Pause

Kl 10.30-11.30          Rundtur på anlægget

Kl 11.30                     Tak for i dag.

 

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

KlimaKlar Netværk for Virksomheder