Her kan du se oplæg fra netværksmøder i KlimaKlar

Temamøde om vækst gennem cirkulær økonomi hos PPG A/S 9. maj 2019.
Oplæg fra PPG om bæredygtighed og cirkulær økonomi/ v Martin Hammerich Lund, Head of Manufacturing
Oplæg fra Viegand og Maagøe med præsentation af Erhvervsstyrelsens projekt ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller v. Christian Aage Lundsgård
Oplæg fra MATChE/DTU om program der effektivt støtter dansk industri i omstillingen mod en cirkulær økonomi. v. Nicklas Christian Funk, MATChE/DTU

Temamøde om bæredygtige indkøb og grønne produkter hos Livning Art A/S 19. november 2018. 
Oplæg fra Væksthuset om de mange tilbud til SMV v Flemmeing Troelsen
Oplæg om Gladsaxe Kommunes grønne indkøb v. Pernille Bramstrup

Temamøde om processen fra ide til produktion af bæredygtig maling og Væksthusets nye tilbud til virksomheder med fokus på FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Hos Beck & Jørgensen A/S 25. september 2018
Oplæg om den nye Gladsaxestrategi-v-Freja-Ludvigsen
Væksthusets tilbud til virksomheder v-Liselotte-Hohwy-Stokholm

Temamøde om FNs 17 bæredygtighedsmål. Mød to virksomheder som arbejder med FNs bæredygtighedsmål, Hos KLS Pureprint 19. marts 2018
Klimaklar program om at arbejde med FNs bæredygtighedsmål - ekskursion til KLS Pureprint
KLS PurePrint og cirkulær økonomi v. Kasper Larsen 
Mark Hermann Chokolate v. Brian-Sundstrup

Temamøde om FNs 17 bæredygtighedsmål kan skabe nye ordrer, Hos Krüger 29. november 2017
Oplæg fra Krüger om deres arbejde med at bruge og implementere FNs bæredygtighedsmål v. Anne AbrahamOplæg fra Gladsaxe Kommune om 3 tilbud til virksomheder om FNs bæredygtighedsmål og opfølgning på erhvervskonferencen 12. oktober ved Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen
Oplæg om cirkulær økonomi mv, ved Erik C  Wormslev, Niras A/S
Pjece: tre tilbud til virksomheder i Gladsaxe om FNs bæredygtighedsmål

Temamøde om spar på ressourcer og reducer dit affald - det betaler sig! hos  Arriva 16. november 2016
Bæredygtighed Busser og Bundlinie-Anders-Kildegaard-Knudsen-fra-Arriva-Danmark.pdf
Ressourcedating-rester-kan-blive-andres-raavarer-Katja-Mesterton-Gladsaxe-Kommune.pptx
Groenne-Industrisymbioser-til-gavn-for-miljoeet-og-for-bundlinjen-Erik-C-Wormslev-fra-Niras

Temamøde om LED-lys 11. november 2015
Jan Hollender (Dyrup) Energy Management (Pdf)
Anders Thorseth - LED nu og i fremtiden (Pdf)
Erik Ebbe GN Belysning - LED's udvikling (Pdf)

Temamøde om industriel symbiose 9. juni 2015
Introduktion til symbiose og tilbud om gratis ressourcetjek (pdf)
Eksempler på symbioser mellem virksomheder (pdf)
Ressourcedating, web-site for virksomheder der deler restprodukter (pdf)

Temamøde om energiledelse 28. oktober 2014
Introduktion til energiledelse (Pdf.)
Tilbud om energiledelsesnetværk og energitjek (Pdf.)

Temamøde om klimatilpasning 13. november 2013
Forslag til Klimatilpasningsplanen, Kathrine Stefansen, Gladsaxe Kommune (PDF)
Skybrudssikring af bygninger, Inge Faldager, Teknologisk Institut (PDF)
Klimaklar og forsikring, Johnny Lundager, Alm. Brand (PDF) 
Novo_Nordisk_BA_Campus (PDF)

Temamøde om invester grønt og spar 21. august 2013
Tilskud til VE til proces, Energistyrelsen (PDF)
Økonomien i energibesparelser efter vækstpakken, Green Ways (PDF)
ESCO modellen, Kuben Management (PDF)
Erfaringer med ESCO, Schneider Electric (PDF)

Temamøde om solceller 26. februar 2013
Energitiltag og solceller i Gladsaxe Kommunes ejendomme (PDF)
Generelt om solceller (PDF)
Energibesparelser og energiledelse (PDF)
Solenergi i bygninger (PDF)

Temamøde om belysning 27. november 2012
LED-lys på Gladsaxe Sportscenter (PDF)
Phillips om LED (PDF)
Alectria om lys-tjek (PDF)

Temamøde om fjernvarme 26. september 2012
Præsentation af PPG Indutries (PDF)
Dyrups erfaringer med fjernvarme (PDF)
Fordele ved fjernvarme af Peter Maagøe (PDF)
Gladsaxe Fjernvarme Thomas Chr. Engell (PDF)

Temamøde om ekstremregn 26. juni 2012
Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsplan (pdf.) 
COWI om bedre sikkerhed ved skybrud (pdf.)

Temamøde om isolering af bygninger 18. januar 2012
GoEnergi præsentation Netværk og Tjeks (.pdf)
Alfa Laval præsentation miljø (.pdf)
Alectia præsentation case (.pdf)
Go Energi præsentation klimaskærm mm. (.pdf)

Temamøde om adfærd 6. oktober 2011
Grøn Gerning på KU (.pdf)
Go'Energi om kampagner (.pdf)
Elkampagne i Gladsaxe (.pdf)

Temamøde om ventilation 12. maj 2011
Præsentation om ventilation, Carsten Tonn-Pedersen, Viegand og Maagøe
Gennemgang af case: BT Component, Carsten Tonn-Pedersen, Viegand og Maagøe

Workshop hos IRON Pump 3. maj 2011
Præsentation fra Pia Wallbohm Ådal, NRGi (pdf.)

Skyd fordommerne ned om elbiler 20. januar 2011
Præsentation fra Thomas Sandager Hedegaard, Better Place (pdf.)
Præsentation fra Kim Weinholt Jensen, Gladsaxe Kommune (pdf.)

Temamøde om energi, 16. september 2010
Præsentation fra Peter Maagøe, Viegand og Maagøe (pdf.)
Præsentation fra Pernille Blicher Madsen, Deloitte (pdf.)
Præsentation af Jan Hollender, Dyrup (pdf.)

 

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

KlimaKlar Netværk for Virksomheder