Spildevandstilladelse

Virksomheder, der afleder spildevand fra produktionen, skal have en tilslutningstilladelse (i daglig tale også kaldet en spildevandstilladelse) fra Gladsaxe Kommune.
Nye virksomheder, og virksomheder, der ændrer afledningen af spildevand, skal søge om tilladelse.
Spildevand kan indeholde miljøfremmede stoffer, for eksempel tungmetaller, der kan give problemer i afløbssystemet og derfor skal begrænses. Krav til spildevand stilles blandt andet af hensyn til:

  • tilstopning og korrosion af kloaksystemet
  • renseanlæggets processer – de bakterier, der nedbryder næringsstoffer i spildevandet, kan blive hæmmet af nogle stoffer
  • Øresund – der modtager det rensede spildevand. Nogle stoffer ledes med spildevandet gennem renseanlægget uden at blive fjernet i renseprocesserne.

Gladsaxe Kommune kan stille krav til virksomheders spildevand. Der kan for eksempel stilles krav om begrænsning i den afledte mængde stoffer, om rensning eller om at udskifte stoffer med mere miljøvenlige stoffer.
 

Olieholdigt spildevand

Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og benzin- og olieudskiller. Det gælder bl.a.:

  • Vand fra værkstedslokaler
  • vand fra vaskehaller og –pladser
  • overfladevand fra arealer, hvor der er risiko for spild af olieprodukter (fx påfyldningspladser)

Sandfang og olie- og benzinudskillere skal tømmes efter behov og mindst en gang om året.
Du kan læse mere om etablering og drift af olie- og benzinudskillere i  Vejledning om olie- og benzinudskillere.

Vand