Varmeforsyning

Gladsaxe Kommune tilbyder to former for kollektiv opvarmning. Fjernvarme fra Gladsaxe Fjernvarme og Naturgas fra HMN Naturgas.

Udbygningen af fjernvarmenettet startede i 2010, og siden er fjernvarmenettet vokset støt, blandt andet fordi vi siden 2013 har tilbudt villa- og parcelhusejere at blive tilsluttet. Fjernvarmeudbygningen er en vigtig brik i kommunens klimaplan, da hver bolig, som skifter til fjernvarme, gennemsnitligt sparer miljøet for ca. 4 tons CO2 om året.

Fjernvarme hviler i sig selv

Fjernvarmen drives efter et hvile-i-sig-selv princip, som kort fortalt betyder, at forbrugerne er de eneste, som må tjene penge på fjernvarme. Har Gladsaxe Fjernvarme overskud på bundlinjen, fordeles pengene tilbage til forbrugerne gennem en lavere varmeregning det kommende år.

Nye fjernvarmeområder

Fra 2016 er det ulovligt at anskaffe sig et nyt oliefyr. Derfor er det en fordel at koble sig til fjernvarmen, når vi kommer til dit område.

Gladsaxe Kommune har de seneste par år ændret varmeplanen for en række områder i kommunen fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Læs mere om Gladsaxe Fjernvarme og om de nye fjernvarmeområder.

Miljø, klima og affald