1500 nye jobs på ét år – og et fald på 27 pladser i DI-analyse

Væksten i Gladsaxe slår ikke positivt igennem i analysen Lokalt Erhvervsklima 2018, som Dansk Industri netop har udsendt. Borgmester Trine Græse står ved kommunens erhvervspolitiske linje trods placering som nummer 67 ud af 93 kommuner

Borgmester Trine Græse
Dansk Industri har for 9. år i træk spurgt virksomheder i Danmark, hvad de synes om det lokale erhvervsklima. I Gladsaxe har 92 virksomheder svaret på spørgeskemaet. De ligger inden for brancherne produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service og dækker samlet set 14 procent af de privat beskæftigede i kommunen.

De subjektive svar suppleres med statistiske indikatorer i ni kategorier, og på den måde kommer Dansk Industri frem til en rangliste over landets kommuner. Ikast-Brande løb igen i år med sejren. Gladsaxe faldt fra nummer 40 til 67. Ændringerne skal dog tages med forbehold, idet analysemetoden er ændret væsentligt siden sidste år.

Ærgerligt at få dårlige karakterer 
Gladsaxes borgmester har følgende kommentar til placeringen:

- Det føles aldrig rart at få dårlige karakterer. Men Dansk Industri laver analysen for at sætte en politisk dagsorden. Vi har truffet nogle valg i Byrådet om niveauet for skatter, afgifter og gebyrer og brug af private leverandører. Det står jeg ved, også selv om det ikke giver point i undersøgelsen. Bundlinjen er, at vi har fået 1500 nye jobs i den private sektor på et år. Det viser mig, at det går godt i Gladsaxes virksomheder, siger Trine Græse.

- Jeg hæfter mig positivt ved, at de roser vores kommunale sagsbehandling. Det er et område, hvor vi gør os særligt umage for at møde virksomhederne i øjenhøjde. Jeg hæfter mig også ved, at vi kommer dårligt ud på områder som infrastruktur og transport, uddannelse og arbejdskraft. Vi ved, at virksomhederne er udfordret af trængslen og manglen på kompetent arbejdskraft. Det er bagsiden af den høje vækst, og det arbejder vi hårdt på at løse på tværs af kommuner. Det er netop derfor, at vi investerer i en letbane langs Ring 3, siger borgmesteren.

Vil måles på vores tilbud til virksomheder
- Endelig undrer det mig, at Dansk Industri ikke er optaget af, hvad vi som kommune gør for at hjælpe nystartede virksomheder og vækstvirksomheder med potentiale. Jeg synes, det er en vigtig del af et godt lokalt erhvervsklima, at vi er proaktive i forhold til de ambitiøse små og mellemstore virksomheder, som bidrager til lokalområdets vækst og beskæftigelse, siger Trine Græse.

Trine Græse ser frem til at nærlæse de mange parametre i analysen og få en konstruktiv drøftelse med Økonomiudvalget og Gladsaxe Erhvervsråd om, hvad kommunen kan lære af undersøgelsen og arbejde konstruktivt med i samarbejde med virksomhederne for at fastholde kursen som Danmarks bedste vækstkommune.

Se resultaterne for hele landet

Se resultatet for Gladsaxe

Læs metoden bag undersøgelsen

 

Erhverv