4 ud af 5 ledige kom i job eller praktik efter erhvervskonference

Det giver kontakter, kaffemøder og selvværd for ledige at blive inviteret med til Gladsaxe Kommunes erhvervsarrangementer – og det er en smutvej til at komme i job

Gladsaxe Jobcenter tog et nyt initiativ, da kommunen holdt erhvervskonference den 12. november 2018 hos Alfa Laval i Søborg.

De inviterede fem ledige akademikere med, som var klar til at tage et job. De ledige fik dermed mulighed for at komme i direkte dialog med de over 100 deltagere, der var kommet for at høre om partnerskaber som en ny nøgle til vækst.

Beskæftigelseschef Katrine Birk kan nu fortælle, at eksperimentet er en succes. Status efter to måneder er positiv:

-  Fire ud af de fem ledige, der var med til erhvervskonferencen, er kommet i job. To har fået fast job og er dermed helt ude af offentlig forsørgelse. Yderligere to er kommet i løntilskud og praktik, som vi erfaringsmæssigt ved er en god vej til fast job, fortæller Katrine Birk.

Eksperimentet fortsætter
Eksperimentet blev drøftet på Gladsaxe Erhvervsråds møde den 23. januar, og der var opbakning til at fortsætte.  

- For de ledige gav dagen nye kontakter og kaffemøder, men det gav også følelsen af at være værdifulde og komme på banen. Det vil vi arbejde videre med, siger Katrine Birk.

Siden erhvervskonferencen har Jobcenteret og Erhvervs- og vækstenheden samarbejdet om tre virksomhedsrettede arrangementer, hvor ledige er blevet inviteret med. Der var kandidater med til ”Don’t go alone”-kaffemøde hos Alfa Laval, åbningen af Verdensmålshuset på Fremtidsvej og gazelle-receptionen hos Beierholm. Kandidaterne udvælges, så deres profil passer med mødets deltagere.


Gladsaxes virksomheder bakker op om at gå nye veje for at få ledige i job.

Erhverv