Gladsaxe er Danmarks bedste erhvervskommune

Gladsaxe tager en suveræn førsteplads i Tænketanken Ceveas nye analyse af kommunernes erhvervsaktivitet, efterfulgt af Ballerup og Billund. Velfærd for virksomheder kan ses på bundlinjen, siger borgmester Trine Græse.


Gladsaxes borgmester Trine Græse på besøg hos chokolade-iværksætterne Mark Hermann og Kathrine Thrane i Søborg, hvor virksomhedens bæredygtige vækst drøftes. Foto: Gladsaxe Kommune

- Vi er den første kommune i Danmark, der arbejder med begrebet velfærd for virksomheder på samme måde, som vi skaber velfærd for vores borgere. Det betyder, at vi hver dag gør os umage med at gøre Gladsaxe til et godt sted at drive virksomhed. Det er dejligt, at det kan ses på bundlinjen. Vores virksomheder har samlet set Danmarks højeste jobvækst og eksport og deres produktivitet og vækst er helt i top. Derfor synes vi også, at vi har fortjent vores flotte placering, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Gode resultater og velfortjent placering
Den nye analyse måler erhvervsaktivitet på fem objektive indikatorer; Privat beskæftigelse, produktivitet, eksport, iværksætteri og vækst. Cevea sammenholder resultaterne med kommunernes placering med DI og Dansk Byggeris årlige vurderinger af kommunernes erhvervsvenlighed. De finder, at der mangler sammenhæng mellem interesseorganisationernes vurdering af erhvervsvenlighed og den faktiske erhvervsaktivitet. Dermed rejser Cevea en kritik af de to brancheorganisationers tilgang til, hvad kommunerne skal gøre for at blive mere erhvervsvenlige. Gladsaxe lå i 2017 som nr. 40 ud af de 98 kommuner på DI’s rangliste trods Danmarks højeste jobvækst.

- Vi har længe undret os over, at Gladsaxe ligger så lavt i DI og Dansk Byggeris vurdering af erhvervsvenlighed. De mener, at erhvervsvenlighed handler om at sænke skatter og udlicitere opgaver. Vi gør rigtig meget ud af at være i tæt dialog med vores virksomheder, både når de har brug for os som myndighed og som dialogpartner i forhold til deres vækst. Derfor er jeg enig i Ceveas kritik, siger borgmester Trine Græse, der ofte selv besøger kommunens virksomheder for at være i tæt dialog.

Se hele analysen fra Cevea

Erhverv