Info til Mørkhøj Erhvervskvarter

Anlægsarbejdet af Hovedstadens Letbane langs Ring 3 forventes at starte i år. Den vil uundgåeligt medføre øget kødannelse og forsinkelser for bilisterne på strækningen.

Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning er særligt opmærksom på trafikudfordringen for Mørkhøj Erhvervskvarter, idet der kun er én ind- og udkørsel. Vi er i tæt dialog med erhvervskvarterets bestyrelse om løsninger, der mindsker generne mest muligt for områdets virksomheder og brugere, og som samtidig sikrer tilstrækkeligt flow og dermed fremdrift for anlægsarbejdet.

Det gør kommunen for at mindske generne for områdets virksomheder og brugere:

  • Antallet af kørespor på Ring 3 opretholdes som udgangspunkt
  • Indfaldsvejen til Mørkhøj Erhvervskvarter vil ikke blive blokeret eller lukket i anlægsperioden
  • Kommunen har i forbindelse med letbanens etablering tilkøbt en udvidelse af krydset ved Ring 3/Dynamovej. Vi undersøger, om krydset kan udvides inden selve letbanearbejdet igangsættes for at sikre bedst mulig fremkommelighed
  • De største og mest forstyrrende arbejder vil ligge i weekender og aftener for at reducere gener i myldretiden
  • Vi etablerer et nyt lyssignal i krydset Dynamovej/Transformervej
  • Vi opfordrer virksomheder til at tage snakken om, hvad I kan gøre på arbejdspladsen for at undgå trængslen bedst muligt i hverdagen. Trafikinformation fås gennem de kendte kanaler: P4, bilernes navigationssystemer og vejdirektoratets trafikkort (hjemmeside og app)
  • Kommunen har tilkøbt en løsning, der viser trængslen i krydset Dynamovej/Ring 3, og som virksomhederne kan vælge at linke til via deres intranet. Det giver medarbejderen mulighed for at forholde sig til trafikken her og nu. Løsningen er klar i slutningen af februar 2018, hvor Mørkhøj Erhvervskvarters bestyrelse vil blive orienteret
  • Kommunens driftsafdeling, der bor i kvarteret, vil omlægge deres arbejdstider, så de begrænser kørsel ind og ud af erhvervskvarteret i myldretiden.
     

Spørgsmål? Kontakt Veje og Trafik på veje@gladsaxe.dk eller tlf. 39 57 58 52
Læs mere om Hovedstadens Letbane i Gladsaxe

Erhverv