Kom med til byvandring på Søborg Hovedgade

Har du interesse og kendskab til Søborg Hovedgade, og lyst til at bruge en aften på at drøfte den fremtidige anvendelse af Søborg Hovedgade, så meld dig til byvandring den 4. april 2019.

I 2020 er der afsat midler som led i det almindelige vedligehold til at give kørebane og cykelstier på Søborg Hovedgade nyt slidlag. Inden da giver det mening at overveje hvordan fremtidens Søborg Hovedgade skal se ud og om der skal afsættes flere midler til opgradering i den kommende budgetproces.  

Der er mange forskellige interesser, der skal spille sammen og deles om pladsen på Søborg Hovedgade. For at give plads til de mange synspunkt, og inden der tegnes streger på papiret, eller er afsat midler, holdes en helt indledende byvandring, hvor der kan diskuteres byliv, grøn forskønnelse, mødesteder, faciliteter, herunder generelle ønsker til forskønnelse af hovedgaden etc.

Du kan tilmelde dig byvandringen på mail: byplanoglandskab@gladsaxe.dk eller på telefon 3957 5044. Vi mødes på hjørnet af Søborg Hovedgade og Maglegårds Allé kl. 18.00. Vi regner med at slutte byvandringen kl. 20.00.

Erhverv