Ledninger omlægges i tæt dialog med virksomheder

Novafos i tæt dialog med Mørkhøj Erhvervskvarter inden gravearbejdet går i gang

Novafos går snart i gang med at omlægge vandledninger og lægge nye regnvandsledninger på Gladsaxe Ringvej for at gøre plads til den kommende letbane.

Anlægsarbejdet starter ved kommunegrænsen til Herlev og fortsætter op til krydset ved Dynamovej/Batterivej. I denne fase arbejder de først i højre side (siden mod erhvervskvarteret) og derefter i venstre side. De forventer at være færdige på denne del af Gladsaxe Ringvej i sommeren 2020. Dernæst arbejder de på strækningen fra krydset og frem til Hillerødmotorvejen.

Gravearbejdet får betydning for trafikafviklingen, og derfor samlede Gladsaxe Kommune og Mørkhøj Erhvervsforening et antal virksomheder til dialogmøde med Novafos, deres rådgiver Rambøll og entreprenøren Munch, som er valgt til at udføre opgaven. Mørkhøj Erhvervsforenings formand, Claus Jønck fra RTT, lagde hus til mødet.

Indkørsel til erhvervskvarter laves i weekenden
Rambøll fortalte, at ledningsomlægningerne kræver, at de inddrager en af vejbanerne og cykelstien i den side, der arbejdes i. Det betyder, at der vil være mindre plads på vejen, og det kan tage længere tid at komme frem – ikke mindst i myldretiden.

Det kan også tage længere tid at komme til og fra motorvejsramperne og til og fra Dynamovej og Bat-terivej. Der vil være dobbeltrettet cykelsti i den side, hvor der ikke arbejdes.

De forventer at nå Dynamovej primo/ medio december. Det blev aftalt, at opgravningen sker i en til to weekender med spærring af én vejbane for at tage mest muligt hensyn til virksomhederne i Mørkhøj Erhvervskvarter.

Der vil i hele arbejdsperioden være tung trafik med lastbiler og andre arbejdsmaskiner, der kører til og fra området. Der kan også være støj, vibrationer og støv pga. arbejdet. Novafos beklager på forhånd de gener, som naboer må opleve på grund af arbejdet.

Novafos og andre ledningsejere koordinerer arbejdet
Novafos koordinerer arbejdet med andre ledningsejere, der skal flytte deres ledninger fx Radius. På den måde generes trafikken og naboerne mindst muligt. Når Novafos og de andre ledningsejere er færdige med at flytte ledninger, fortsætter Hovedstadens Letbane og deres entreprenør arbejdet med at anlægge letbanen.  

Hold dig opdateret om trafiksituationen
Aktuel information om letbanebyggeriets vejarbejder, kødannelse og ændringer i trafikken for både bilister og passagerer i den offentlige transport kommer ud via en række lettilgængelige kanaler.

  • Brug navigationstjenester, som Google Maps, der har en live-trafik-funktion, så du løbende bliver opdateret med trafikinformationer undervejs på turen.
  • På Vejdirektoratets webside www.trafikinfo.dk kan du angive din daglige rute og få automatisk besked, når der er trafikale hændelser på ruten.
  • Større forsinkelser og ændringer på vejene bliver nævnt i P4 Trafikradio.
  • Hvis du skal med tog eller bus kan du hente information om eventuelle ændringer på Rejseplanen.dk og dinoffentligetransport.dk
  • Gladsaxe Kommune viser trafiksituationen i kommunens erhvervsområder på www.citysense.dk/gladsaxe

Følg med i letbanebyggeriet
Er du interesseret i at vide mere om byggeriet af letbanen i Gladsaxe Kommune og i nabokommunerne, så findes der nyttig information at hente på hjemmesiden.

 

Erhverv