Novos mål: Ingen affald og miljøpåvirkning i 2030

Novo Nordisk i Bagsværd fik i starten af maj besøg af borgmester Trine Græse. Hun ønskede at kvittere for virksomhedens store betydning for kommunen og drøfte en række fælles spørgsmål, herunder bæredygtighed, sundhed og trafik.

Lars Green, koncerndirektør for business services og compliance, tog imod og fortalte, at første kvartalsregnskab kom pænt ud. Novo behandler i dag ca. 10 procent af verdens befolkning med diabetes.  

Mødet blev holdt i bestyrelseslokalet på 5. sal i det imponerende hovedkvarter på Novo Allè i Bagsværd. Og der var en stor gensidig interesse hen over bordet.

- Novo Nordisk er Gladsaxe Kommunes største og mest eksporterende virksomhed og har stor betydning for kommunens vækst og udvikling. Novo bidrager med ca. 6500 medarbejdere i kommunen væsentligt til, at Gladsaxe er den kommune i Danmark med flest industriarbejdspladser og højest jobvækst, sagde Trine Græse.

Fra venstre: Kristina Lee, Trine Græse, Niels Haar Sørensen, Dorethe Nielsen, Lars Green, Torben Buur Stougaard, Bo Rasmussen, Steen Rank Petersen og Steffen Nielsen.

Bæredygtig dagsorden
Novo Nordisk har truffet en stor beslutning i lyset af verdensmålene. De har vedtaget en ny miljøstrategi 2030 med titlen Circular for Zero. Den har fokus på verdensmål 6 (vand), 12 (forbrug) og 13 (klima). Ambitionen er, at Novo Nordisk har fundet løsninger i 2030, der gør, at de ikke efterlader en negativ miljøpåvirkning. Det er en stor opgave for en virksomhed, der årligt sælger 550 mio. insulinpenne af plastik.  

- Målet er at komme til nul negativ påvirkning. Vi ved ikke præcis, hvordan vi når det, men det er nødvendigt med høje ambitioner for at drive innovationen, fortalte Lars Green.

Novo Nordisk går med den nye miljøstrategi helt i front i forhold til en bæredygtig omstilling, hvor forretning og globalt ansvar følges ad.

Erhverv