Økonomiudvalget besøgte Erhvervshus Hovedstaden

Borgmester Trine Græse og de øvrige medlemmer af Gladsaxes Økonomiudvalg fik en god indsigt i, hvad virksomhederne kan vente sig af det nye erhvervsfremmesystem, da de var på besøg i Erhvervshus Hovedstaden på Østerbro.

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm fortalte Gladsaxe Økonomiudvalgs medlemmer og tilforordnede om det nye Erhvervshus Hovedstaden, der samarbejder tæt med kommunerne for at levere gode tilbud til hovedstadens virksomheder.
 

En ny lov om erhvervsfremme er trådt i kraft 1. januar med det formål at skabe et enklere og mere enstrenget system for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses, og overlap undgås.

Loven giver en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme. Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: nationalt og kommunalt.

Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det kommunalpolitiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres for at sikre, at hovedstadsområdets virksomheder kan skabe vækst og beskæftigelse.

Gladsaxe fastholder mål om vækst og velfærd
Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen fortalte Økonomiudvalget, at Gladsaxe Kommune fortsat er den nære indgang for virksomhederne. Kommunen fortsætter med at levere den lokale erhvervsservice og yde vejledning, arrangere netværksarrangementer, servicere Gladsaxe Erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til f.eks. Erhvervshuset. Erhvervspolitikken, der har til formål at skabe vækst og velfærd for virksomheder, fastholdes uændret. 

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm fortalte om etablering af det nye Erhvervshus (tidl. Væksthus), der skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning, og som bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De hidtidige ydelser i Iværksætterhuset, som Gladsaxe Kommune og 22 andre kommuner har tilkøbt i de senere år, bliver en del af Erhvervshuset. Erhvervshuset har som noget nyt også til opgave at have ydelser til målgruppen af etablerede virksomheder, der ønsker at styrke den daglige drift.

Gode resultater leveret i 2018
Konsulentchef Flemming Troelsen gjorde status over Væksthusets samarbejde med Gladsaxe i 2018.

Han fortalte, at 22 vækstvirksomheder har fået et vækstforløb, 8 virksomheder har deltaget i et vækstprogram, og 15 virksomheder har fået en vækstkortlægning. Det er en markant stigning i forhold til 2017.

For Iværksætterhuset viser opgørelsen for 2018, at 29 Gladsaxe-iværksættere har deltaget i Iværksætterintroen, 41 har deltaget i workshops (HIP), og 57 har modtaget personlig vejledning. 

Gladsaxes erhvervsudviklingschef og Erhvervshusets ledelse er enige om, at resultaterne opnås gennem et tæt partnerskab, hvor formålet er at sikre de gode resultater for virksomhederne.

Erhverv