Spilleautomater i restauranter, bodegaer, caféer og spillehaller

Følgende kan søge om tilladelse til at opstille og drive gevinstgivende spilleautomater:

  • Restauranter, bodegaer og caféer med alkoholbevilling med maksimalt 3 spilleautomater
  • Spillehaller, for eksempel i et omrejsende tivoli.

Du kan finde ansøgningsblanketten om tilladelse til at opstille en gevinstgivende spilleautomat, på Spillemyndighedens hjemmeside. Du kan også hente blanketten hos Spillemyndighederne, SKAT, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup eller hos Skattecentrene i København, Høje-Tåstrup og Nordsjælland.

Send ansøgningen

Ansøgningen vedlagt diverse bilag, udfyldes og indsendes til Spillemyndigheden, SKAT, Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup.

Høring hos kommunen og politiet

Før en eventuel tilladelse kan udstedes af Spillemyndigheden, skal der gennemføres en høringsprocedure hos kommunen og politiet. Kommunens indstilling er vejledende for Spillemyndigheden. Politiet kan afslå, at Spillemyndigheden udsteder en tilladelse.

Efter høring af kommunen og politiet samt godkendelse af spillestedet træffer Spillemyndigheden afgørelse i sagen.

Indsigelser

Hvis der har været indsigelser imod ansøgningen fra kommunen eller politiet, sendes høringssvaret til partshøring hos ansøgeren. Ansøgeren har herefter mulighed for at fremsætte bemærkninger til indsigelserne inden for 14 dage. Ansøgerens svar videresendes til kommunen eller politiet, som herefter har ret til at udtale sig endnu en gang. Først efter denne partshøring kan Spillemyndigheden træffe endelig afgørelse i sagen.

Bevillinger