Miljøgodkendelse

Hvad er en miljøgodkendelse?
En miljøgodkendelse er kommunens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet. Godkendelsen indeholder typisk vilkår for virksomhedens indretning og drift, som sikrer, at virksomheden drives uden væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne. Desuden indeholder miljøgodkendelsen en miljøteknisk beskrivelse og en miljøteknisk vurdering.

Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?
Starter du en større virksomhed, som kan forurene omgivelserne, skal du sandsynligvis have en miljøgodkendelse. I daglig tale betegnes sådanne virksomheder som listevirksomheder eller kapitel 5-virksomheder. Virksomhederne er nævnt på en liste i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed og er samtidig reguleret efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

En godkendelsespligtig virksomhed kan ikke starte produktion, før der er meddelt en miljøgodkendelse. I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 kan du se lister over de virksomhedstyper, som er godkendelsespligtige.

Hvis du allerede har en miljøgodkendt virksomhed, men du ændre produktionen væsentligt eller udvider produktionsarealet, skal du søge om en revideret godkendelse.

For visse virksomhedstyper er der udarbejdet branchebilag, der skal sikre ensartet og forenklet miljøgodkendelse. Liste med de virksomhedstyper, hvor der er udarbejdet branchebilag, fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.
Klik her hvis du vil se Godkendelsesbekendtgørelsen og dens bilag.
Du finder bilagene i slutningen af dokumentet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Ansøgningen til Miljøafdelingen skal blandt andet indeholde oplysninger om :
• Virksomhedens placering, indretning og produktion
• Affaldsproduktion, -typer og -mængde
• Brugen af renere teknologi
• Spildevand, indhold af stoffer og mængde
• Forurening til luften fra for eksempel ventilationsanlæg og afkast
• Forventet støj fra virksomheden

Kontakt os tidligt i forløbet
For at fremme sagsbehandlingen anbefaler vi, at du kontakter Miljøafdelingen så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan orientere om relevante love og regler. Måske kan vi også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og forureningsbegrænsning med videre.

Send ansøgningen digitalt/elektronisk
Du kan på "Byg og Miljø" søge om en miljøgodkendelse digitalt. Se mere ved at klikke på dette link: Digital ansøgning
Hvis du ønsker at sende din ansøgning som et dokument, anbefaler vi, at bilag 1-virksomheder går frem efter godkendelsesbekendtgørelsens disposition i bilag 3, og at bilag 2-virksomheder går frem efter godkendelsesbekendtgørelsens disposition i bilag 4. Det er helt generelle dispositioner, hvorfor en del punkter måske er irrelevante for dig. Dette anføres ud for punktet i ansøgningen. Så ved vi, at du har forholdt dig til spørgsmålet. Materialet sender du til Miljøafdelingen e-mail: Miljo@gladsaxe.dk

Forvent svar inden for 14 dage
Vi svarer dig inden for 14 dage fra modtagelsen af din ansøgning. Vi udarbejder din miljøgodkendelse så hurtigt som muligt, men der kan gå op til tre måneder fra, at vi har modtaget alle oplysninger i sagen. Derfor er det vigtigt, at dit ansøgningsmateriale belyser alle miljøforhold.

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Miljø