Invitation til SDG netværk

Iværksætter fra Verdensmålshuset starter et nyt SDG netværk. Mandag den 2. september 2019, kl. 17.00 i Verdensmålshuset, Fremtidsvej 1, 2860 Søborg

Hvad er formålet med netværket?
I SDG Netværket samles en gruppe fagfolk om deres fælles faglige interesse i FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Målet er at udvikle deltagerne fagligt via erfaringsudveksling og videndeling og derved medvirke til at fremme og implementere FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

SDG Netværket vil bidrage til videndeling og debat omkring FN’s 17 Verdensmål og dermed øge kendskabet til og implementering af Verdensmålene i offentligheden, virksomheder, myndigheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Netværket skal skabe værdi for både deltagernes arbejdsplads, dem selv personligt og for netværket som helhed.

Udgangspunktet er, at vi alle har oprigtig interesse i de andre deltagere og ønsker at høre om hinandens karrierer, udfordringer, succeser, mål og arbejdsliv i øvrigt.

Hvem kan deltage?
Medlemmerne er alle, der arbejder professionelt med FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, uanset jobfunktion, alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk baggrund.

Hvordan arbejder netværket?
Netværket skal skabe relationer mellem deltagerne for at dele faglig viden og erfaringer. Vi ønsker at lære hinanden bedre at kende og udvise oprigtig interesse for hinanden. Det betyder, at vi er interesserede i, hvem de andre deltagere er, hvad er de optaget af, hvilke faglige styrker, ressourcer, erfaringer og udfordringer, de bringer med ind i netværket.

Møderne har en genkendelig struktur med inviterede oplægsholdere og afholdes på skift hos de deltagere, som har mulighed for at stille et mødelokale til rådighed. Netværket kan også kommunikere via de sociale medier.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Leif eller Dariusz på mail: leif.soenderberg@goalsustain.dk eller sdgcoach@gmail.com 

Sidste tilmeldingsfrist er 20. august 2019.

Kontakt

Erhverv og vækst

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 15
erhverv@gladsaxe.dk

Kontaktperson

Erhvervsudviklingschef
Freja Ludvigsen
frelud@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 50 15

Arrangementer i Verdensmålshuset