Partnerskaber er en del af den moderne ledelse

Ledelsesprofessor Steen Hildebrandt ser partnerskaber som nøglen til bæredygtig udvikling og vækst. Gladsaxe sætter emnet på dagsordenen i dialogen med virksomheder.

- Partnerskaber er en del af den moderne virksomheds strategitænkning ligesom bæredygtighed, siger Steen Hildebrandt. 

Den 74-årige ledelsesprofessor og forfatter satte tankerne i gang på Gladsaxe Erhvervskonferencen 2017, hvor han fik ledere til at se, at verdensmålene er en del af den nye ledelsesdagsorden – det er muligt at bidrage til at løse verdens problemer og samtidig tjene penge.

Nu sender han en hilsen til deltagerne på Erhvervskonference 2018, hvor temaet er partnerskaber for handling – verdensmål 17.

- Der er sket meget siden sidst. Der sker meget på et år. Sidste år var vi usikre på, hvad verdensmålene og i det hele taget bæredygtighed handler om. Der er fortsat mange spørgsmål, men vi er alligevel mere og mere fokuseret på spørgsmålet: Hvad gør vi konkret, og hvordan gør vi det? siger han i en lille film, der er lavet i samarbejde med Gladsaxes erhvervsudviklingschef, Freja Ludvigsen.

Tema på erhvervskonference 2018
Partnerskaber er temaet på Gladsaxe Erhvervskonference, der holdes hos Alfa Laval den 12. november kl. 13.30-17.30.

Målet er at få store og små virksomhederne til at få øje på de muligheder, de har for vækst, hvis de går sammen med andre for at løse de store udfordringer, som de ikke kan klare alene. Partnerskaber kan være på tværs af det offentlige, private virksomheder og civilsamfund. På tværs af store og små virksomheder, på tværs af brancher og lande.

- Vi sætter partnerskaber på dagsordenen, fordi vi gerne vil inspirere små og store virksomheder til at indgå i samarbejder med andre om udvikling, der måske kan føre til nye produkter og vækstmuligheder, siger Gladsaxes borgmester, Trine Græse.

- Vi ser, at det kræver noget nyt ledelsesmæssigt at gribe de udfordringer og muligheder. Det er den samme opgave, vi står overfor som kommune. Derfor er det spændende at have dialogen sammen og på den måde ruste Gladsaxe til fremtiden, siger hun.

Partnerskaber for handling er en central del af Byrådets nye 4-årige Gladsaxestrategi, der anvender syv af FN’s verdensmål til at sætte retning for, hvordan der skabes bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe.

Ingen simple modeller
Men hvad er partnerskaber?

- Partnerskaber er at gå ud af sin egen søjle, sin egen parcel, og udenfor møde andre mennesker, der kan noget andet, vil noget andet, indgå aftaler, arbejde sammen med andre mennesker og virksomheder om nye ting, siger Steen Hildebrandt.

Som professor i ledelse er han bevidst om, at det kræver nye kompetencer for ledere at skabe værdifulde partnerskaber med andre virksomheder, institutioner og organisationer for at det bliver mere end en kunderelation eller en konsulentydelse.

Et partnerskab kræver, at der opstår et samarbejde mellem to eller flere parter, hvor der skabes noget parterne ikke kunne skabe selv. Alle skal bidrage til samarbejdet, og alle skal få noget ud af at indgå i det.

- Der er ingen simple modeller for partnerskaber. Partnerskaber er noget, der udvikler sig gennem samarbejde, dialog og gradvis tillidsopbygning mellem dem, som det konkret drejer sig om. Partnerskaber handler på den måde meget om tillid. På den måde er det en del af den moderne virksomheds strategitænkning, ligesom verdensmålene er det. Det handler om partnerskaber for handling, implementering og for det konkrete.

- Partnerskaber er nøglen til bæredygtig udvikling og bæredygtig vækst, slutter han.

Kommunen er klar til at hjælpe
Virksomheder kan have mange forskellige motiver for at indgå partnerskaber. Det kan være for at opsøge viden, indsigt, indflydelse, fordi man mangler tid, penge eller adgang til et specifikt marked eller en kundegruppe. Det kan også være en strategi for at rekruttere nye typer medarbejdere.

På erhvervskonferencen deler Alfa Laval, SIF-gruppen, Den Sociale Kapitalfond samt to Gladsaxe-iværksættere deres erfaringer med at bruge partnerskaber som en nøgle til vækst. Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen og hendes team er klar til at hjælpe virksomheder, der er blevet inspireret.

- Vi er klar til at hjælpe virksomhederne med sparring til, hvordan de kan arbejde strategisk med partnerskaber, uanset hvad det er for en mulighed, de gerne vil gribe. Vi sætter også temaet på dagsordenen i virksomhedsnetværket KlimaKlar, som ledes af kommunens miljøteam. Her kan virksomheder få ny viden og bruge det lokale netværk, siger hun.

Freja Ludvigsen fremhæver også Gladsaxe Erhvervsby som et nyt, værdifuldt netværk i Gladsaxe for ejere og lejere i erhvervskvarteret omkring Ringvejen.

Freja Ludvigsen kan kontaktes på frelud@gladsaxe.dk, tlf. 23364456.

Se film med professor Steen Hildebrandt øverst i artiklen.

 

 

 

Kontakt

Erhverv og vækst

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 15
erhverv@gladsaxe.dk

Kontaktperson

Erhvervsudviklingschef
Freja Ludvigsen
frelud@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 50 15

Vækst med FN's verdensmål