Forslagets indhold

Et borgerforslag skal overholde en række indholdsmæssige krav, før det kan blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  • Forslaget skal vedrøre det kommunale område.
  • Forslaget må ikke være behandlet i Byrådet før.
  • Forslaget skal overholde dansk lovgivning.
  • Forslaget må ikke indeholde stødende eller injurierende tekst.
  • Forslaget må ikke indeholde følsomme eller fortrolige oplysninger om personer eller virksomheder.
  • Forslagets tekst på blanketten "Mit borgerforslag" må højst. fylde 2.000 tegn.
  • Forslagets eventuelle begrundelse må maks. fylde fire normalsider, svarende til 9.600 tegn.

Når det er sikret, at dit borgerforslag overholder ovenståede krav, vil det blive lagt på siden Aktuelle forslag. Hvis et forslag mod forventning ikke overholder ovenstående krav, vil forslagsstilleren blive kontaktet af forvaltningen.

 

Opret et forslag