Bagsværd Observations- og Behandlingshjem

Bagsværd Observations- og Behandlingshjem er en selvejende specialinstitution, der modtager børn i alderen 0-5 år til omsorg og pleje og pædagogisk/psykologisk udredning og behandling. Institutionens formål er at udføre socialpædagogisk arbejde for børn i alderen 0-5 år (under den undervisningspligtige alder).

I henhold til vedtægterne for Bagsværd Observations- og Behandlingshjem § 4, udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen. Det er ikke et krav, at vedkommende er byrådsmedlem.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlem

Hans Christian Thorning (F)

 

Andre