Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø, er et fællesskab blandt kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg, der sikrer fordeling af interesser kommunerne imellem for så vidt angår aftag af vand fra Sjælsø Vandværk, driftet af Novafos koncernen.

Sekretariatsfunktionen og formandskabet ligger i Gentofte Kommune.

Ifølge Overenskomst om fælles Vandindvinding ved Sjælsø af 21.10.2010, skal Gladsaxe Kommune udpege 2 repræsentanter til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. De udpegede repræsentanter skal være byrådsmedlemmer.

Der afholdes et fast årligt møde i Fællesudvalget.

Overenskomsten administreres således, at valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Gladsaxe Kommunes repræsentanter

Tom Vang Knudsen (A)
Trine Henriksen (Ø)

 

Andre