Gladsaxe Almennyttige Boligselskab

Kommunalbestyrelsen kan i henhold Lov om almene boliger § 33, stk. 1 udpege ét eller flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis den øverste myndighed i boligorganisationen træffer beslutning om det.

Gladsaxe Byråd udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen i Gladsaxe Almennyttige Boligselskab. Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

Følgende personer kan ikke vælges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:

  • Borgmesteren i den tilsynsførende kommune
  • Formanden for det udvalg, hvor tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen ligger
  • Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen  

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Kommunalt udpegede medlemmer

Karin Søjberg Holst (A)
Stedfortræder: Jeppe Bruus (A)

Erik Andersen (F)
Stedfortræder: Hans Christian Thorning (F)

 

Andre