Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gladsaxe Kommune, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Gladsaxe Gymnasiums overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution.

Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Af § 4 i institutionens vedtægter fremgår, at bestyrelsen består af 7 medlemmer med stemmeret samt 2 medlemmer uden stemmeret. Heraf udgør 5 udefrakommende medlemmer. Et af disse medlemmer udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Gladsaxe Byråd udpeger et bestyrelsesmedlem på vegne af alle kommunerne i hovedstadsområdet.

Medlem

Jakob Skovgaard Koed (A)

 

Andre