I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø er et interessentskab mellem Team Danmark, Lyngby Kommune og Gladsaxe Kommune, der har til formål at drive et rostadion med baner og teknik på Bagsværd Sø til træning og konkurrencer indenfor rosport på internationalt niveau. Rostadion er tillige Team Danmark center.

Interessentskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer fordelt således, at Gladsaxe Kommune har 1 medlem, Lyngby-Taarbæk Kommune har 1 medlem og Team Danmark har 1 medlem. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Gladsaxe Kommunes bestyrelsesmedlem er formand og Lyngby-Taarbæk Kommunes bestyrelsesmedlem er næstformand i interessentskabet.

Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajakforbund har observatørposter i bestyrelsen.

Indenfor nogle år vil I/S Danmarks Rostadion blive erstattet af Fonden Danmarks Rostadion, forventeligt i første halvdel af 2020. Gladsaxe Kommune stiftede i november 2015 Fonden Danmarks Rostadion i samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark. Fonden har til formål at opgradere og efterfølgende drive Danmarks Rostadion. Fondens bestyrelse er udpeget af stifterne. Hvert andet år udpeges medlemmer til halvdelen af bestyrelsens poster. Der er ikke politisk repræsentation i bestyrelsen.

Det er ikke et krav at Gladsaxe Kommunes bestyrelsesmedlem i I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd er medlem af Byrådet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlem

Katrine Skov (A)
Stedfortræder: Tom Vang Knudsen (A)

Andre