Kollegiebestyrelser

I henhold til bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, § 4, består kollegiebestyrelser af 3 eller 6 medlemmer. I Gladsaxe Kommune består de af 6 medlemmer.

Der vælges til hvert kollegium 2 medlemmer direkte udpeget af Byrådet, 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra beboerne og 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsinstitutionen. Der udpeges tillige stedfortrædere.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Byrådet udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til hver af følgende kollegiebestyrelser.

Kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelserne

 

Kagså Kollegiet

 • Henrik Andersen (A)
  Stedfortræder:  Jeppe Bruus (A)
 • Anja Nørager-Nielsen (Ø)
  Stedfortræder: Kenn Schoop (Ø)


Nybrogård Kollegiet

 • Leon Friis Jørgensen (A)
  Stedfortræder: Henrik V. Pedersen (A)
 • John Botting (C)
  Stedfortræder: Lene Scotwin (C)


P.O. Pedersen Kollegiet

 • Bente Hummelgaard (F)
  Stedfortræder: Leif M. Jørgensen (F)
 • Michele Fejø (I)
  Stedfortræder: Kim Laczek (I)

Andre