Kommunernes Landsforening, delegeretmøde

Delegeretmøderne (KL’s Topmøder) er Kommunernes Landsforenings højeste myndighed. Ordinære delegeretmøder finder sted én gang hvert år efter de rammer og regler, der er fastlagt i KL's love. Første delegeretmøde efter kommunalvalget er også et "valgdelegeretmøde", hvor der bl.a. vælges ny bestyrelse for Kommunernes Landsforening.

Alle medlemskommunerne udpeger 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndte 8.000 indbyggere. Det betyder at Gladsaxe Kommune har 9 delegerede.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Delegerede fra Gladsaxe Kommune

Trine Græse (A)
Stedfortræder: Lise Tønner (A)

Katrine Skov (A)
Stedfortræder: Kristine Henriksen (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder: Peter Berg Nellemann (A)

Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder: Ole Skrald (A)

Claus Wachmann (B)
Stedfortræder: Christina Rittig Falkberg (B)

Serdal Benli (F)
Stedfortræder: Dorthe Wichmand Müller (F)

Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder: Michael Dorph Jensen (Ø)

Pia Skou (V)
Stedfortræder: Kristian Niebuhr (O)

Henrik Bach Mortensen (V)
Stedfortræder: Martin Skou Heidemann (V)

Andre