Beredskabskommissionen

Gladsaxe Kommune er en del af Beredskab Øst, et fælles beredskab for fem kommuner med virkning fra 1. januar 2016.

Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner er gået sammen om et fælles beredskab. Aftalen om det fælleskommunale selskab gælder for perioden 2016-2019.

Chef for Beredskab Øst er Rasmus Storgaard Petersen. Det er Falck Danmark A/S, der står for brandslukningsydelsen i hele Beredskab Øst.

I medfør af Beredskabslovens §10 skal kommuner, der samordner deres redningsberedskaber, nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger hertil.

Beredskabskommissionen skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektøren.

Selskabets dækningsområde ligger i både Nordsjællands og Vestegnens politikreds.

Beredskabskommissionen består af borgmestrene i de fem kommuner, politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

Beredskabschefen er sekretær for beredskabskommissionen.

Beredskabskommissionens hjemmeside

Kommunalt udpegede medlemmer

Trine Græse (A)

Observatør

Reiner Damsgaard Rasmussen

Kommissioner