Ekspropriationskommissionen for øerne - fast ejendom

I henhold til Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom §§ 5-6 nedsætter transportministeren ekspropriationskommissioner og bestemmer deres forretningsområder. Ekspropriationskommissionerne behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, der foretages.

Ekspropriationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden er en af de i lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandling af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger 1 person til optagelse på en kommunal liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen for Øerne. Udpegningen gælder for 4 år og følger den kommunale valgperiode.

Byrådet udpeger endvidere til det enkelte anlæg en repræsentant, der deltager i ekspropriationskommissionens møder. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i afstemningerne. Repræsentanten skal have kendskab til planlægningen i området og andre forhold af betydning for ekspropriationen. Repræsentanten kan udpeges for 4 år og udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Ministeriet anbefaler, at de udpegede personer har behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Gruppe 1 udpeger 1 medlem og 1 repræsentant.

Medlemmer

Bjarne Henriksen (A)

Repræsentant

Jakob Skovgaard Koed (A)

Kommissioner