Overtaksationskommissionen for hovedstadsområdet og Bornholm - veje

I henhold til Lov om offentlige veje § 106 nedsætter Transportministeren overtaksationskommissioner til at efterprøve de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne.

En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen, og 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste. 

Byrådet udpeger 1 person, der optages på den liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Samme medlem kan ikke deltage i både Taksationskommissionens og Overtaksationskommissionens behandling af sagen. 

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Mads Høj Jørgensen (B) 

Kommissioner