Taksationskommissionen for hovedstadsområdet - veje

I henhold til Lov om offentlige veje § 105 nedsætter transportministeren taksationskommissioner og fastsætter deres forretningsområder

Taksationskommissionen består af 3 medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udtager kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Medlemmer af taksationskommissionen skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Ingen kan som medlem deltage i behandlingen af et spørgsmål for Taksationskommissionen, når vedkommende er medlem af den vejbestyrelse (kommunalbestyrelse), der har truffet beslutning om ekspropriation.

Byrådet udpeger 2 personer til optagelse på den kommunale liste for Hovedstadsområdet. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

  • Bjarne Henriksen (A)
  • Bjarne Tolboe Christensen (B)

Kommissioner