Taksationskommissionen for Sjælland - fast ejendom

I henhold til Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom §§ 7 nedsætter Transportministeren en eller flere taksationskommissioner.

Taksationskommissionerne efterprøver ekspropriationskommissionernes kendelser vedrørende erstatning i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom.

Taksationskommissionen består af 5 medlemmer. Formanden der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 fra en kommunal liste.

Byrådet udpeger 1 person til optagelse på en kommunal liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Sjælland. Udpegningen gælder for 4 år og følger den kommunale valgperiode.

Samme medlem kan ikke deltage i både Ekspropriations- og Taksationskommissionens behandling af sagen. Ministeriet anbefaler, at den udpegede person har behørig indsigt i vurdering af ejendomme. 

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Bjarne Tolboe Christiansen (B)

Kommissioner