BIOFOS Holding A/S

Der blev på Byrådets møde 13.03.2013 truffet principbeslutning om, at de 15 kommuner der ejer Lynettefællesskabet I/S og Spildevandcenter Avedøre I/S etablerer en fælles rensekoncern. Rensekoncernen hedder i dag BIOFOS Holding A/S, og i henhold til vedtægterne vælges der et bestyrelsesmedlem fra hver kommune.

BIOFOS Holding A/S er et moderselskab for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S. Selskabet viderefører det tidligere Lynettefællesskabet I/S og Spildevandcenter Avedøre I/S, og består derudover af serviceselskabet BIOFOS A/S.

Gladsaxe Kommune har et indirekte ejerskab til BIOFOS Holding A/S via selskabet Nordvand Holding A/S. Nordvand Holding A/S træffer på selskabets generalforsamling beslutning om valg af bestyrelsesmedlem til BIOFOS Holding A/S. Ejerne af BIOFOS Holding A/S er ifølge ejeraftalen forpligtede til at stemme for hinandens kandidater på generalforsamlingen.

Gladsaxe Kommune udpeger normalt samme bestyrelsesmedlem til BIOFOS Holding A/S, som også er udpeget til enhedsbestyrelserne i selskaberne under Nordvand Holding A/S.

Bestyrelsesmedlemmet er valgt for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale.

 

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Trine Henriksen (Ø)

 

Kommunale samarbejder