Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S blev dannet i 1984 og er et samarbejde mellem Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner om en fælles fjernvarmeforsyning.

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S har som hovedformål at nyttiggøre overskudsvarmen fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker ved at transportere den mellem aftagerkommunerne.

Selskabets bestyrelse består ifølge interessentskabets vedtægter af 8 medlemmer, hvor Gladsaxe Byråd udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder. Det er ikke et krav, at medlemmet er byrådsmedlem.

Udpegningen gælder for 4 år og følger den kommunale valgperiode.

Medlem

Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder: Tom Vang Knudsen (A)

Kommunale samarbejder