Det Fælleskommunale Bådfartsudvalg

 

Bådfartsudvalget er resultatet af en samarbejdsaftale mellem Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner.

Ifølge samarbejdsaftalens § 6 består Bådfartsudvalget af ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver kommune. Gladsaxe Byråd vælger har ét byrådsmedlem som medlem af udvalget.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlem udpeget af Gladsaxe Byråd

Jakob Skovgaard Koed (A)

 

Kommunale samarbejder