Hjemmeværnets distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord

Byrådet indstiller efter Hjemmeværnslovens § 9 et medlem til det af Hjemmeværnets distriktsudvalg, som kommunen hører under.

Efter en ændring af distrikterne hører Gladsaxe nu under distriktet Københavns Vestegn Nord sammen med Ballerup, Rødovre, Albertslund og Herlev kommuner. 

Hvert distriktsudvalg består af en formand og et medlem fra hver af de deltagende kommuner. Distriktsudvalg Københavns Vestegn Nord består således af 5 medlemmer. Forsvarsministeren udpeger formanden samt de øvrige medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne. 

Distriktsudvalgenes opgave er at tage stilling til ansøgninger til Hjemmeværnet. De vurderer om ansøgeren er værdig til den agtelse og tillid, herunder betroelse af våben, som frivillig tjeneste i Hjemmeværnet forudsætter.

Den indstillede person bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af optagelsesansøgninger kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

Medlemmer udpeges for 4 år ad gangen og distriktsudvalgets funktionsperiode påbegyndes 1. september året efter kommunalvalgs afholdelse. Næste periode løber fra 01.09.201431.08.2018. 

Link til Hjemmeværnets hjemmeside

Medlem

Henrik V. Petersen (A)

Kommunale samarbejder