Mølleåværket A/S

Mølleåværket forestår og udfører afledning og rensning af spildevand fra dele af de 4 tilsluttede kommuner, Gladsaxe, Gentofte, Søllerød og Lyngby-Tårbæk. Mølleåværket blev i 2010 omdannet til et A/S.

En bestyrelse udgør den øverste ledelse i selskabet. Bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen, hvor ejerkommunerne stemmer i henhold til deres respektive ejerandele. Aktionærerne er forpligtede til at stemme for hinandens kandidater.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Byrådet i Gladsaxe indstiller 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere.

Gladsaxe indstiller sammen med Gentofte og Rudersdal i fællesskab en næstformand for bestyrelsen. Der indgås aftale om dette inden generalforsamlingen.

Læs mere på Mølleåværkets hjemmeside.

Kommunalt udpegede medlemmer 

Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder: Jakob Skovgaard Koed (A)

Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder: Ole Skrald (A)

Kommunale samarbejder